Hội nghị tham gia ý kiến vào dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh

Ngày 27 tháng 11 năm 2018

Ngày 27/11, đồng chí Bùi Minh Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh đã chủ trì Hội nghị tham gia ý kiến vào dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh.


 

Hội nghị tham gia ý kiến vào dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh.

 

Tham dự có các đồng chí: Tráng Thị Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Nhâm Thị Phương, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và đại diện Ban Tổ chức tỉnh ủy, lãnh đạo các ban HĐND tỉnh; chủ tịch, phó chủ tịch UBND các huyện, thành phố và lãnh đạo các sở: Nội vụ, Tư pháp, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Bộ CHQS tỉnh, Công an tỉnh.


Hội nghị đã nghe báo cáo một số nội dung trọng tâm liên quan đến 2 dự thảo nghị quyết của HĐND tỉnh về: Thông qua Đề án sáp nhập bản, tiểu khu, tổ dân phố chưa đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định trên địa bàn tỉnh Sơn La; Bổ sung khoản 6, Điều 1 Nghị quyết số 25/2017/NQ-HĐND ngày 15/3/2017 của HĐND tỉnh về chức danh, số lượng, mức phụ cấp, hỗ trợ đối với những hoạt động không chuyên trách và khoán kinh phí hoạt động đối với các tổ chức chính trị xã hội ở bản, tiểu khu, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh. Các đại biểu đã tập trung thảo luận, đưa ra nhiều ý kiến tháo gỡ những vướng mắc xung quanh các vấn đề: Giảm số lượng bản theo quy định, giảm 1.069 bản, tiểu khu, tổ dân phố tương ứng giảm khoảng 5.345 chi hội và giảm 10.690 người hoạt động không chuyên trách hưởng mức hỗ trợ; việc bố trí quản lý, sử dụng hiệu quả và giải quyết các vướng mắc, tồn tại về cơ sở hạ tầng phúc lợi xã hội công cộng, các thiết chế văn hóa để phù hợp với quy mô dân số tăng lên sau khi mới sáp nhập bản; kinh phí chi trả phụ cấp và mức hỗ trợ đối với người hoạt động không chuyên trách giai đoạn 2018-2020...


Kết luận Hội nghị, đồng chí Bùi Minh Sơn nhấn mạnh: Căn cứ mục tiêu, yêu cầu mà nội dung của Đề án sắp xếp, sáp nhập các bản, tiểu khu, tổ dân phố theo quy định trên địa bàn tỉnh Sơn La, UBND tỉnh chỉ đạo, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ngành có liên quan thực hiện Đề án đảm bảo chất lượng, hiệu quả. Đề nghị cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể chính trị - xã hội các cấp thông tin, tuyên truyền đầy đủ ý nghĩa, mục đích của việc sắp xếp, sáp nhập bản, tiểu khu, tổ dân phố.

Tìm kiếm theo ngày