Hội nghị tham gia ý kiến vào dự thảo Luật Kiến trúc

Ngày 19 tháng 04 năm 2019

Ngày 19/4, đồng chí Nguyễn Đắc Quỳnh, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Ủy viên Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Sơn La đã chủ trì Hội nghị tham gia ý kiến vào dự thảo Luật Kiến trúc.Hội nghị tham gia ý kiến vào dự thảo Luật Kiến trúc.


Tham dự Hội nghị có đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các ban HĐND tỉnh, một số sở ban, ngành liên quan và các hội: Kiến trúc, Luật gia, Liên hiệp Văn học nghệ thuật tỉnh.


Dự án Luật Kiến trúc dự kiến được xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV, Luật Kiến trúc có 5 chương với 41 điều, trong đó quy định cụ thể về hoạt động kiến trúc; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong hoạt động kiến trúc. Luật này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân trong nước; tổ chức, cá nhân nước ngoài hoạt động kiến trúc trên lãnh thổ Việt Nam. Tham gia ý kiến vào Luật Kiến trúc, đại biểu dự Hội nghị đã tập trung vào các nội dung chủ yếu: Quy định về quản lý kiến trúc và hành nghề kiến trúc; mở rộng phạm vi điều chỉnh của Luật gồm cả quản lý phát triển kiến trúc, bảo tồn, phát huy giá trị kiến trúc dân tộc Việt Nam; bổ sung một điều riêng về bản sắc văn hóa dân tộc trong kiến trúc bao gồm các đặc điểm, tính chất tiêu biểu và đặc trưng tạo nên phong cách riêng của kiến trúc Việt Nam về điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội, văn hóa nghệ thuật; phong tục tập quán các dân tộc của địa phương; kỹ thuật xây dựng và sử dụng vật liệu xây dựng. Đồng thời, quy định các địa phương có trách nhiệm quy định bản sắc văn hóa dân tộc trong Quy chế quản lý kiến trúc để bảo đảm khả thi, phù hợp với từng vùng, miền, địa phương do mình quản lý; quy định hành nghề kiến trúc, quy chế quản lý kiến trúc, điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc, bảo hộ quyền tác giả, tác phẩm kiến trúc... Bên cạnh đó, các đại biểu cũng đề nghị điều chỉnh một số câu, từ của dự thảo luật cho phù hợp và đảm bảo tính chặt chẽ.


Đoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh Sơn La đã tiếp thu những ý kiến đóng góp của các đại biểu để tổng hợp, báo cáo cơ quan soạn thảo theo quy định./.

Tìm kiếm theo ngày