Hội nghị tham gia ý kiến vào Dự án Luật Điện ảnh (sửa đổi)

Ngày 14 tháng 10 năm 2021

Ngày 14/10, đồng chí Hoàng Thị Đôi, Ủy viên Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã chủ trì Hội nghị tham gia ý kiến vào Dự án Luật Điện ảnh (sửa đổi). Dự Hội nghị có đồng chí Vi Đức Thọ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Ủy viên Ủy ban Xã hội của Quốc hội; lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh.Hội nghị tham gia ý kiến vào Dự án Luật Điện ảnh (sửa đổi)


Luật Điện ảnh được Quốc hội khóa XI thông qua ngày 29/6/2006, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2007 và sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện ảnh được Quốc hội khóa XII thông qua ngày 18/6/2009, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/10/2009. Sau 15 năm thực hiện, bên cạnh những đóng góp tích cực, hiệu quả cho sự phát triển điện ảnh Việt Nam còn bộc lộ những bất cập cần sớm được sửa đổi, bổ sung nhằm thể chế hóa đầy đủ chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước, hội nhập quốc tế trong công cuộc cách mạng khoa học.Lãnh đạo Sở Văn hóa, TT và DL đóng góp ý kiến tại Hội nghị.


Dự án Luật Điện ảnh (sửa đổi) gồm 8 chương, 50 điều, trong đó, có kế thừa, chỉnh lý, sửa đổi, bổ sung 32 điều, quy định mới 18 điều so với Luật Điện ảnh hiện hành. Trong đó, nhiều nội dung mới, chưa được bổ sung trong Luật Điện ảnh năm 2006, sửa đổi, bổ sung năm 2009, như: Quy định phân loại và hiển thị mức phân loại, cảnh báo nội dung phim; cơ chế thu hút, khuyến khích sản xuất, ưu đãi đoàn làm phim nước ngoài quay phim tại Việt Nam; quản lý nội dung phim phát hành, phổ biến trên không gian mạng và tại địa điểm công cộng; quy định cụ thể về phân cấp quản lý hoạt động điện ảnh; hoạt động xúc tiến, quảng bá phim thông qua việc tổ chức các liên hoan phim, chương trình phim, tuần phim, giải thưởng điện ảnh Việt Nam, quốc tế và chính sách tăng cường xã hội hóa hoạt động điện ảnh.


Các đại biểu đã đề nghị xem xét quy trình sản xuất phim bằng nguồn ngân sách Nhà nước; thành lập các trung tâm thẩm định phân loại phim trên không gian mạng; quy định về loại phim; cơ quan cấp phép phát hành phim; quỹ hoạt động điện ảnh; hành vi nghiêm cấm trong hoạt động điện ảnh…Lãnh đạo Đài PT-TH tỉnh đóng góp ý kiến tại Hội nghị


Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Hoàng Thị Đôi tiếp thu các ý kiến tham gia của đại biểu và chỉ đạo tổng hợp báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Tìm kiếm theo ngày