Hội nghị tập huấn nghiệp vụ Quỹ Hỗ trợ nông dân và ủy thác ngân hàng năm 2019

Ngày 09 tháng 08 năm 2019

Ngày 9/8, Hội Nông dân tỉnh phối hợp với Ban Điều hành quỹ hỗ trợ nông dân Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Ngân hàng CSXH tỉnh, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ Quỹ Hỗ trợ nông dân và ủy thác vay vốn ngân hàng năm 2019 cho gần 100 đại biểu là chủ tịch, phó Chủ tịch, kế toán Quỹ Hỗ trợ nông dân các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Sơn La.


Tại Hội nghị tập huấn, các đại biểu đã được tiếp thu một số nội dung, như: Công tác xây dựng, quản lý và điều hành quỹ; nghiệp vụ cho vay, thu nợ, kế toán quỹ; nghiệp vụ quản lý tài chính Quỹ Hỗ trợ nông dân và Hội nông dân cấp cơ sở; quán triệt những điểm mới chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn; hướng dẫn tóm tắt quy trình cho vay, phương pháp phối hợp giữa Hội Nông dân các cấp với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong việc cho vay, quản lý sử dụng nguồn vốn vay hiệu quả…Hội nghị tập huấn nghiệp vụ Quỹ Hỗ trợ nông dân và ủy thác Ngân hàng năm 2019.


Hội nghị tập huấn góp phần nâng cao nghiệp vụ hoạt động Quỹ hỗ trợ nông dân và thực hiện ủy thác vay vốn ngân hàng cho đội ngũ cán bộ Hội nông dân các cấp; công tác phối hợp với các ngân hàng thực hiện hoạt động cho vay vốn, sử dụng nguồn vốn hiệu quả trong đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh, nhằm tăng thu nhập cho các hội viên hội nông dân trên địa bàn tỉnh.

Tìm kiếm theo ngày