Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng công tác tôn giáo và tuyên truyền, phổ biến Luật tín ngưỡng, tôn giáo

Ngày 15 tháng 05 năm 2019

Trong 2 ngày (15 và 16/5), Sở Nội vụ tỉnh Sơn La đã tổ chức Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng công tác tôn giáo năm 2019 và tuyên truyền, phổ biến Luật tín ngưỡng, tôn giáo cho gần 250 học viên là cán bộ công chức cấp xã, bí thư chi bộ, trưởng bản, cộng tác viên các bản có tín đồ tôn giáo.Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng công tác tôn giáo năm 2019

và tuyên truyền, phổ biến Luật Tín ngưỡng, tôn giáo.


Dự Hội nghị có đồng chí Chá A Của, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận tỉnh ủy.


Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe lãnh đạo Ban Dân vận tỉnh ủy, Sở Nội vụ quán triệt chủ trương, quan điểm, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác tôn giáo; khái quát tình hình tôn giáo của tỉnh; một số nội dung trong công tác vận động quần chúng, chức sắc, tín đồ tôn giáo. Lãnh đạo Sở Nội vụ đã quán triệt Luật Tín ngưỡng, tôn giáo; công tác quản lý Nhà nước đối với hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo và thông qua danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Nội vụ về lĩnh vực thi đua, khen thưởng và tôn giáo.


Thông qua Hội nghị, giúp các cán bộ, công chức, cộng tác viên trên địa bàn tỉnh hiểu thêm về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác tôn giáo; thẩm quyền, trình tự, thủ tục giải quyết các nội dung liên quan đến tôn giáo. Từ đó, nâng cao kiến thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành trong tổ chức thực hiện công tác tôn giáo và công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo; góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.


Tìm kiếm theo ngày