Hội nghị sơ kết thực hiện công tác biên giới 6 tháng đầu năm 2020

Ngày 27 tháng 06 năm 2020

Ngày 26/6, đồng chí Tráng Thị Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo công tác biên giới tỉnh đã chủ trì Hội nghị sơ kết thực hiện công tác biên giới 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2020. Dự Hội nghị có các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo, thành viên Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo.Hội nghị sơ kết thực hiện Công tác biên giới 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2020.

 

Hội nghị đã thông qua các quyết định về việc: Kiện toàn Ban Chỉ đạo Công tác biên giới tỉnh Sơn La; thành lập Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo Công tác biên giới tỉnh Sơn La; dự thảo quyết định ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo Công tác biên giới tỉnh Sơn La.


Thực hiện công tác biên giới 6 tháng đầu năm, các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo đã thực hiện thường xuyên công tác tuyên truyền pháp luật trên địa bàn vùng biên giới; hướng dẫn, vận động nhân dân thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các Hiệp định, thỏa thuận song phương về biên giới 2 nước Việt Nam - Lào. Các lực lượng quân sự, công an, biên phòng thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, hiệu quả công tác phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội và nhiệm vụ quốc phòng; tăng cường phối hợp với lực lượng chuyên trách của tỉnh Hủa Phăn, Luông Pha Bang (nước CHDCND Lào) duy trì tuần tra bảo vệ đường biên giới, cột mốc biên giới quốc gia và các công trình biên giới. Công tác vận động quần chúng được duy trì thực hiện, các chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”, “Nâng bước em tới trường”, “Bữa sáng cho em”… phát huy hiệu quả, góp phần củng cố mối quan hệ đoàn kết gắn bó giữa nhân dân vùng biên giới với cấp ủy đảng, chính quyền địa phương và các lực lượng chuyên trách trong sự nghiệp bảo vệ chủ quyền lãnh thổ quốc gia, bảo vệ an ninh chính trị, trật tự xã hội ở vùng biên giới.

 

 

Thành viên Ban Chỉ đạo phát biểu thảo luận tại Hội nghị.


Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đánh giá việc thực hiện công tác biên giới 6 tháng đầu năm 2020. Đồng thời, đề xuất một số giải pháp, kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện công tác biên giới trong thời gian tới.


Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Tráng Thị Xuân đề nghị thành viên Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo tiếp tục quán triệt thực hiện tốt Nghị định số 03/2019/NĐ-CP ngày 5/9/2019 của Chính phủ về phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Quốc phòng trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và nhiệm vụ quốc phòng. Các lực lượng chức năng duy trì, tổ chức thực hiện nghiêm công tác kiểm soát tại các cửa khẩu, đảm bảo đúng nguyên tắc, thủ tục; các địa phương tăng cường công tác quản lý địa bàn, đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật trên địa bàn vùng biên giới…

Tìm kiếm theo ngày