Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Bộ Chính trị và đánh giá kết quả hợp tác với 9 tỉnh Bắc Lào

Ngày 10 tháng 06 năm 2019

Ngày 10/6, đồng chí Hoàng Văn Chất, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã chủ trì Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 18/2/2019 của Bộ Chính trị và đánh giá kết quả hợp tác với 9 tỉnh Bắc Lào. Dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy; Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh và các huyện, thành phố.Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW

ngày 18/2/2019 của Bộ Chính trị và đánh giá kết quả hợp tác với 9 tỉnh Bắc Lào.


Tại Hội nghị, sau khi được quán triệt, triển khai Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 18/2/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường và nâng cao hiệu quả quan hệ đối ngoại Đảng trong tình hình mới, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đánh giá kết quả hợp tác giữa tỉnh Sơn La với 9 tỉnh phía Bắc nước CHDCND Lào (gồm: Hủa Phăn, Luông Pha Băng, U Đôm Xay, Phông Sa Lỳ, Luông Nậm Thà, Xiêng Khoảng, Bò Kẹo, Xay Nhạ Bu Ly, Say Xổm Bun) từ năm 2016 đến nay. Theo đó, mối quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa tỉnh Sơn La và 9 tỉnh Bắc Lào trong thời gian qua đã thu được kết quả trên nhiều lĩnh vực; tỉnh Sơn La đã kết nghĩa với tỉnh Bò Kẹo; đã đón tiếp, làm việc với Đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Xay Xổm Bun (tỉnh mới thành lập của nước CHDCND Lào) sang thăm, làm việc và ký biên bản hội đàm mối quan hệ hợp tác toàn diện tại tỉnh ta vào tháng 6/2018. Tỉnh Sơn La và các tỉnh Bắc Lào đã tích cực phối hợp tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ, chiến sĩ và nhân dân về truyền thống đoàn kết hữu nghị đặc biệt, sự hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào nói chung, Sơn La và các tỉnh Bắc Lào nói riêng; duy trì thường xuyên công tác phối hợp xây dựng, quản lý, bảo vệ đường biên, mốc giới và đảm bảo an ninh, trật tự ở khu vực biên giới; tổ chức đoàn đại biểu cấp cao, đoàn công tác các cấp, các ngành sang thăm, làm việc, tham quan học tập, trao đổi kinh nghiệm lẫn nhau; tăng cường hợp tác quản lý và phát triển cửa khẩu, khu kinh tế cửa khẩu; hợp tác xúc tiến thương mại, phát triển nông nghiệp, nông thôn; phối hợp phòng, chống ma túy; tổ chức các hoạt động nhân dịp Tết cổ truyền Việt Nam và của Lào cho lưu học sinh Lào đang theo học tại tỉnh Sơn La...


Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Hoàng Văn Chất, nhấn mạnh: Tỉnh Sơn La tiếp tục triển khai thực hiện tốt Hiệp định quy chế biên giới Việt Nam - Lào; tuyên truyền sâu rộng tới cán bộ, chiến sĩ các lực lượng vũ trang, các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ nhận thức sâu sắc về mối quan hệ hữu nghị truyền thống lâu đời giữa hai nước Việt Nam - Lào nói chung, Sơn La và 9 tỉnh Bắc Lào nói riêng. Đồng thời, trên cơ sở nội dung các văn bản đã ký kết, tổ chức trao đổi các đoàn đại biểu, đoàn công tác các cấp, các ngành sang thăm, làm việc để tiếp tục thực hiện nội dung hợp tác giúp đỡ lẫn nhau; duy trì giao ban biên giới với tỉnh Hủa Phăn và tỉnh Luông Pha Băng; thường xuyên chỉ đạo các trạm kiểm soát, các đồn biên phòng và chính quyền các địa phương tổ chức tuần tra song phương; giao ban định kỳ giữa các huyện biên giới của tỉnh Sơn La và các huyện của bạn có chung đường biên giới; tăng cường đào tạo tiếng Việt cho cán bộ các cơ quan Đảng, đoàn thể, chính quyền và lực lượng vũ trang các tỉnh Bắc Lào tại các cơ sở đào tạo trên địa bàn tỉnh Sơn La.

Tìm kiếm theo ngày