Hội nghị lần thứ 9, Ban Chấp hành Hội Cựu Chiến binh tỉnh khóa VI

Ngày 14 tháng 01 năm 2021

Ngày 14/1, Hội CCB tỉnh đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 9, khóa VI, nhiệm kỳ 2017-2022.

 

 

Hội nghị lần thứ 9, Ban Chấp hành Hội Cựu Chiến binh tỉnh khóa VI.

 

Năm 2020, Hội CCB tỉnh đã phát huy tinh thần đoàn kết, tập hợp vận động các thế hệ CCB phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, hoàn thành kế hoạch đề ra, góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương. Trong năm, Hội đã kết nạp mới 622 hội viên, nâng tổng số hội viên lên 44.499 hội viên; chủ động phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội cho trên 30.000 hội viên vay vốn, đến nay tổng dư nợ đạt trên 1.072 tỷ, tỷ lệ hội viên CCB khá và giàu đạt trên 67%, tỷ lệ hộ nghèo còn 5.73%. Hội vận động, triển khai xóa 125 nhà dột nát với số tiền 6 tỷ đồng cho các hội viên CCB có hoàn cảnh khó khăn ở các huyện, thành phố... Năm 2021, Hội CCB tỉnh tiếp tục động viên CCB nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, giúp nhau làm kinh tế, giảm tỷ lệ hội viên CCB nghèo xuống còn 4%; thực hiện tốt các chế độ chính sách đối với Cựu chiến binh. 

 

Hội nghị đã bầu bổ sung 3 đồng chí tham gia Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh tỉnh khóa VI, nhiệm kỳ 2017-2022.

 

 

Lãnh đạo Hội CCB tỉnh chuyển trao Bằng khen của Trung ương Hội CCB Việt Nam cho các tập thể, cá nhân.

 

Nhân dịp này, Trung ương Hội Cựu Chiến binh Việt Nam đã tặng Bằng khen 6 tập thể, 9 cá nhân có thành tích trong phong trào thi đua "Cựu Chiến binh gương mẫu"; Hội Cựu chiến binh tỉnh tặng Bằng khen 25 tập thể, 45 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội năm 2020. 

Tìm kiếm theo ngày