Hội nghị giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN năm 2020

Ngày 26 tháng 03 năm 2020

Ngày 25/3, UBND huyện Vân Hồ đã tổ chức Hội nghị giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN và triển khai nhiệm vụ năm 2020.

 

 

Hội nghị giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN và triển khai nhiệm vụ năm 2020

Ảnh: Sa Vy (Trung tâm TT-VH huyện Vân Hồ)

 

Năm 2019, Bảo hiểm xã hội huyện Vân Hồ đã giải quyết kịp thời đầy đủ, đúng quy định cho người thụ hưởng các chế độ BHXH góp phần thực hiện tốt công tác an sinh xã hội trên địa bàn. Theo đó, có 2.983 người tham gia BHXH, 1.654 người tham gia BHTN và 61.138 người tham gia BHYT. Lũy kế thu BHXH, BHYT, BHTN đạt hơn 90 tỷ đồng, tăng trên 9 tỷ so với năm 2018. Công tác tuyên truyền thường xuyên được quan tâm, trong năm, đã tổ chức được 27 hội nghị tuyên truyền tại các xã, thu hút 1.264 lượt người tham gia, trong đó, có 538 người đăng ký  tham gia BHXH tự nguyện ngay tại các hội nghị. Công tác giám định, quản lý quỹ BHYT, giải quyết chế độ BHXH, thanh tra, kiểm tra, giải quyết đơn thư về chính sách BHXH được quan tâm. Công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin được đẩy mạnh và đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận, như: Thủ tục hành chính đơn giản; thời gian xử lý công việc được cắt giảm; dữ liệu người tham gia BHXH, BHYT từng bước được thiết lập theo hướng tập trung, đồng bộ, đáp ứng yêu cầu quản lý.

 

Năm 2020, BHXH huyện tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan đơn vị trong việc thực hiện chính sách BHXH; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, rà soát các đơn vị sử dụng lao động chưa đăng ký tham gia, các đơn vị còn nợ đọng BHXH, BHTN, BHYT. Triển khai đối chiếu xác định đối tượng tham gia BHXH bắt buộc theo dữ liệu của cơ quan Thuế và Sở Kế hoạch và Đầu tư cung cấp.

 

 

Đại diện các tập thể nhận Bằng khen của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam và Giấy khen của Bảo hiểm Xã hội tỉnh.

Ảnh: Sa Vy (Trung tâm TT-VH huyện Vân Hồ)

 

Nhân dịp này, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam tặng Bằng khen cho 1 tập thể, 1 cá nhân; Bảo hiểm Xã hội tỉnh tặng Giấy khen cho 1 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác BHXH năm 2019.

Tìm kiếm theo ngày