Hội nghị giao ban trực tuyến Văn phòng Trung ương Đảng với Văn phòng tỉnh ủy, thành ủy

Ngày 13 tháng 01 năm 2021

Ngày 13/1, tại Hà Nội, Văn phòng Trung ương Đảng đã tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến toàn quốc với Văn phòng các tỉnh ủy, thành ủy.

 

 

Các đại biểu dự Hội nghị trực tuyến tại điểm cầu tỉnh ta

 

Đánh giá kết quả hoạt động trong năm 2020, Văn phòng Trung ương Đảng và các Văn phòng tỉnh ủy, thành ủy đã phát huy truyền thống “Tuyệt đối trung thành, đoàn kết, sáng tạo, tận tụy, chu đáo, giữ vững nguyên tắc”, chủ động, nỗ lực hoàn thành công tác tham mưu, tổng hợp, giúp việc cấp ủy các cấp với chất lượng ngày càng nâng cao. Công tác phục vụ đảm bảo chu đáo, sáng tạo, xử lý kịp thời nhiều việc phát sinh. Đặc biệt, đã tham mưu tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp, triển khai các công việc chuẩn bị phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đảm bảo tiến độ, chất lượng. Bên cạnh đó, công tác CCHC ngày càng thực hiện chuyên nghiệp hóa, hiện đại hóa. 

 

Năm 2021, Văn phòng Trung ương Đảng và Văn phòng các tỉnh ủy, thành ủy tập trung thực hiện tốt công tác tham mưu, giúp việc tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, thành phố nhiệm kỳ 2020-2025. Tham mưu ban hành Chương trình triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động các cơ quan Đảng giai đoạn 2021-2025; đẩy mạnh thực hiện CCHC trong hoạt động của các văn phòng theo hướng chuyên nghiệp hóa. Tham mưu, xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động của lãnh đạo Đảng, văn phòng trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 đảm bảo vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm.

 

Tìm kiếm theo ngày