Hội nghị giao ban giữa Thường trực HĐND tỉnh với Thường trực HĐND các huyện, thành phố

Ngày 13 tháng 06 năm 2018

Ngày 13/6, đồng chí Hoàng Văn Chất, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã chủ trì Hội nghị giao ban giữa Thường trực HĐND tỉnh với Thường trực HĐND các huyện, thành phố 6 tháng đầu năm 2018. Dự Hội nghị có các đồng chí: Bùi Minh Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Nhâm Thị Phương, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh.


 

Hội nghị giao ban giữa Thường trực HĐND tỉnh với

Thường trực HĐND các huyện, thành phố 6 tháng đầu năm 2018. 

 

Đầu nhiệm kỳ, Thường trực HĐND tỉnh, HĐND các huyện, thành phố đã chủ động xây dựng, ban hành các văn ban quy định về quy chế hoạt động và quy trình thực hiện một số nhiệm vụ của Thường trực, các ban, các tổ đại biểu và đại biểu HĐND. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, HĐND tỉnh tổ chức 90 cuộc khảo sát, giám sát; HĐND các huyện, thành phố phối hợp với các Ban của HĐND tỉnh tổ chức 38 cuộc khảo sát, giám sát. Trong đó, tập trung giám sát việc đảm bảo an toàn thực phẩm trong chăn nuôi; chế biến, tiêu thụ sản phẩm chăn nuôi trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2014 - 2016; lập, điều chỉnh và quản lý quy hoạch 3 loại rừng; việc phân bổ và triển khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách từ nguồn thu tiền sử dụng đất; chính sách về trồng cây ăn quả trên đất dốc, ghép mắt, cải tạo vườn tạp...


Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đề xuất giải pháp khắc phục những khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương; Luật Hoạt động Giám sát của Quốc hội và HĐND năm 2015; giải quyết các vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp HĐND thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh; kiến nghị sau giám sát, chất vấn, tiếp xúc cử tri của các cơ quan có thẩm quyền...


Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Hoàng Văn Chất đề nghị: Sau khi Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết về quy chế tổ chức và hoạt động của HĐND, HĐND cấp tỉnh và các huyện, thành phố khẩn trương rà soát, sửa đổi, bổ sung quy chế hoạt động và quy trình đã ban hành để đảm bảo phù hợp với các văn bản mới ban hành và tình hình thực tiễn tại địa phương; tập trung nghiên cứu chuẩn bị tốt nội dung và các điều kiện cần thiết để tổ chức tốt các kỳ họp của HĐND; tổ chức thực hiện chuyên mục “Giám đốc Sở với cử tri” phát trên sóng Đài PT-TH tỉnh. Chuẩn bị điều kiện tổ chức Hội nghị trao đổi kinh nghiệm hoạt động HĐND 14 tỉnh Trung du và miền núi phía Bắc; phối hợp thực hiện có hiệu quả chương trình khảo sát, giám sát, tập trung giám sát việc triển khai thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh, nhất là các nghị quyết về cơ chế, chính sách và các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định.


Tìm kiếm theo ngày