Hội nghị giao ban công tác biên giới lần thứ XVIII giữa tỉnh Sơn La (Việt Nam) và tỉnh Hủa Phăn (Nước CHDCND Lào)

Ngày 29 tháng 11 năm 2019

Ngày 29/11, tại thị xã Sầm Nưa, tỉnh Hủa Phăn (nước CHDCND Lào), đã diễn ra Hội nghị giao ban công tác biên giới lần thứ XVIII.


Dự Hội nghị giao ban, tỉnh Sơn La có các đồng chí: Tráng Thị Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban công tác Biên Giới tỉnh; Trần Xuân Cương, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh; các đồng chí lãnh đạo Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Sở Ngoại vụ, Sở Tư Pháp, Văn phòng UBND tỉnh. Tỉnh Hủa Phăn có Thiếu tướng Su Lin Phon Khăm Pha Chăn, Ủy viên Ban Thường vụ, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, Phó Trưởng Ban chỉ đạo biên giới tỉnh Hủa Phăn; lãnh đạo Công an tỉnh, Bộ CHQS tỉnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh, Sở Ngoại vụ, Sở Tư pháp, Sở Nông nghiệp, Văn phòng tỉnh; Lãnh đạo các huyện: Mường Ét, Sốp Bau, Xiềng Khọ, Mường Son, là các huyện biên giới giáp ranh với tỉnh Sơn La.

 

 

Hội nghị Giao ban biên giới giữa tỉnh Sơn La và tỉnh Hủa Phăn 


Hai bên đã Hội đàm, đánh giá việc thực hiện Hiệp định về quy chế quản lý biên giới trên đất liền Việt Nam - Lào; kết quả thực hiện Biên bản ghi nhớ Hội nghị Giao ban biên giới lần thứ XVII giữa hai tỉnh Sơn La - Hủa Phăn; trao đổi các vấn đề về: Quản lý đường biên giới, cửa khẩu biên giới trên đất liền Việt Nam - Lào, bảo vệ cột mốc biên giới, tình hình xuất nhập cảnh, vấn đề người di cư tự do và kết hôn không giá thú, xâm canh, xâm cư, buôn lậu... trong vùng biên giới hai tỉnh Sơn La - Hủa Phăn; công tác bảo đảm an ninh, trật tự, phòng chống tội phạm trong vùng biên giới; trao đổi thông tin, hợp tác giữa các cơ quan chuyên môn và chính quyền cơ sở giữa tỉnh Sơn La và tỉnh Hủa Phăn; những vấn đề hai bên cùng quan tâm. Đồng thời, thảo luận, thống nhất nhiệm vụ công tác biên giới trong thời gian tới, trong đó, tập trung tuyên truyền nhân dân hai nước cùng phối hợp thực hiện tốt quy chế biên giới, quy định về công tác đối ngoại. Tăng cường phối hợp tuần tra biên giới, giữ vững an ninh trật tự khu vực biên giới; phối hợp giải quyết tốt vấn đề di dịch cư tự do, kết hôn ngoài giá thú, công tác hộ tịch giữa hai tỉnh...

 

Tại Hội nghị, hai tỉnh đã thống nhất ký kết biên bản Hội nghị giao ban công tác biên giới lần thứ XVIII; Biên bản thống nhất phương án giải quyết đối với người di dịch cư tự do và kết hôn không giá thú trong vùng biên giới thuộc địa bàn hai tỉnh.         

 

Cao Hải (CTV)

Tìm kiếm theo ngày