Hội nghị duyệt công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ Bộ đội Biên phòng tỉnh, nhiệm kỳ 2020-2025

Ngày 03 tháng 07 năm 2020

Ngày 3/7, đồng chí Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy đã chủ trì Hội nghị duyệt công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ Bộ đội Biên phòng tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020-2025. Dự Hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Đắc Quỳnh, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Hoàng Quốc Khánh, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Thái Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Minh Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ tỉnh ủy; thành viên Tổ công tác số 10 của Ban Thường vụ tỉnh ủy và lãnh đạo Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh.

 

 

Hội nghị duyệt công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ Bộ đội Biên phòng tỉnh, nhiệm kỳ 2020-2025

 

Quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị; Chỉ thị số 747-CT/QUTW ngày 23/7/2019 của Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương về Đại hội Đảng các cấp trong Đảng bộ Quân đội và Kế hoạch số 154-KH/TU ngày 27/6/2019 của Ban Thường vụ tỉnh ủy về Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đến ngày 22/5, Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã chỉ đạo tổ chức thành công đại hội 18 đảng bộ, chi bộ cơ sở. Đảng bộ Bộ đội Biên phòng tỉnh đã hoàn thiện xây dựng kế hoạch tổ chức Đại hội, dự thảo văn kiện Đại hội, dự thảo chương trình, hồ sơ nhân sự Đại hội; công tác chuẩn bị và các điều kiện về cơ sở vật chất phục vụ Đại hội…

 

Tại Hội nghị, các đại biểu cơ bản nhất trí dự thảo các văn kiện Đại hội Đảng bộ Bộ đội Biên phòng tỉnh; đồng thời, tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến vào một số nội dung, như: Bổ sung những kết quả nổi bật trong công tác lãnh đạo nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia; làm rõ các nhiệm vụ, giải pháp khắc phục những hạn chế trong nhiệm kỳ qua; xác định chủ đề đại hội, xây dựng các khâu đột phá, chỉ tiêu phấn đấu sát thực tế…

 

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Hữu Đông đánh giá cao công tác chuẩn bị Đại hội của Đảng bộ Bộ đội Biên phòng tỉnh. Đồng thời, đề nghị Đảng bộ Bộ đội Biên phòng tỉnh tiếp thu, bổ sung các ý kiến đóng góp để hoàn thiện các văn kiện Đại hội. Riêng về nhiệm vụ, giải pháp, đồng chí Bí thư tỉnh ủy yêu cầu Đảng bộ Bộ đội Biên phòng tỉnh bổ sung và nhấn mạnh về công tác bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia và công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19; phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương làm tốt công tác phòng, chống ma túy, thực hiện phát triển KT-XH đối với các xã biên giới, các xã đặc biệt khó khăn, nhất là các xã biên giới thực hiện xây dựng nông thôn mới; tiếp tục thực hiện tốt chủ trương đưa bộ đội biên phòng về tham gia cấp ủy các xã biên giới...

 

Tìm kiếm theo ngày