Hội nghị đối thoại với cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân về lĩnh vực PCCC

Ngày 09 tháng 10 năm 2019

Ngày 9/10, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH), Công an tỉnh đã tổ chức Hội nghị đối thoại với cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân về giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực PCCC năm 2019. Tham dự Hội nghị có 61 đại biểu đại diện cho các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân trên địa bàn tỉnh.


Hội nghị đối thoại với cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức

và cá nhân về giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực PCCC năm 2019. 


Tại Hội nghị, các cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp đã đối thoại trực tiếp với lãnh đạo Phòng PCCC&CNCH về những khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện các TTHC thuộc lĩnh vực PCCC, như: việc cấp giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ PCCC, hồ sơ nghiệm thu, thiết kế PCCC; các điều kiện về an toàn PCCC; thực trạng việc kinh doanh trái phép của một số cửa hàng xăng dầu; công tác thanh tra, kiểm tra tại các cơ sở kinh doanh xăng dầu; phương án chữa cháy, CNCH... Các ý kiến của đại diện các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh đã được lãnh đạo Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH trả lời và hướng dẫn cụ thể về những điều kiện, yêu cầu bắt buộc trong công tác PCCC. Đồng thời, Hội nghị cũng đã phát phiếu khảo sát, lấy ý kiến đóng góp của người dân, tổ chức và doanh nghiệp về công tác chấp hành quy định về PCCC, quy trình thủ tục hành chính trong lĩnh vực PCCC…Đại diện Công ty cổ phần khoáng sản Tây Bắc đối thoại với lãnh đạo Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH.


Hội nghị đối thoại nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền đảm bảo an toàn PCCC; giúp các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức tiếp tục thực hiện hiệu quả việc phòng chống cháy, nổ, tai nạn sự cố trong quá trình sản xuất, kinh doanh, nhằm giảm thiểu số vụ cháy, góp phần quan trọng vào  phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Tìm kiếm theo ngày