Hội nghị đối thoại về công tác quản lý, giải quyết thủ tục hành chính trên lĩnh vực QLHC về TTXH và PCCC

Ngày 11 tháng 11 năm 2020

Ngày 11/11, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính và trật tự xã hội, Phòng Cảnh sát PCCC &CNCH (Công an tỉnh) đã tổ chức Hội nghị đối thoại với các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân về công tác quản lý, giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) trên lĩnh vực quản lý hành chính về trật tự xã hội và phòng cháy, chữa cháy (QLHC về TTXH và PCCC) năm 2020. Dự Hội nghị có lãnh đạo Công an tỉnh, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và đại diện 69 cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân trên địa bàn tỉnh.

 


Hội nghị đối thoại với các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân về công tác quản lý, giải quyết TTHC trên lĩnh vực QLHC về TTXH và PCCC năm 2020.


10 tháng qua, công tác quản lý, giải quyết thủ tục hành chính trên lĩnh vực QLHC về TTXH và PCCC đạt được nhiều kết quả tích cực. 100% các TTHC về lĩnh vực QLHC và PCCC đều được niêm yết công khai, đầy đủ, kịp thời tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và trên Cổng thông tin điện tử hành chính công. Thời gian giải quyết hồ sơ TTHC được rút ngắn hơn so với thời gian quy định, góp phần cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh.Đại diện Công ty TNHH MTV Tuấn Dũng Tây Bắc đối thoại với lãnh đạo Phòng Cảnh sát QLHC và TTXH.


Đối thoại với các cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp, đại diện Phòng Cảnh sát QLHC và TTXH, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH đã trả lời và hướng dẫn cụ thể về những điều kiện, yêu cầu bắt buộc trong giải quyết TTHC thuộc lĩnh vực QLHC về TTXH và PCCC.Lãnh đạo Công an tỉnh trao Giấy khen cho các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.Lãnh đạo Công an tỉnh trao Giấy khen cho cá nhân thuộc các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.


Nhân dịp này, Giám đốc Công an tỉnh đã trao Giấy khen cho 7 tập thể, 15 cá nhân trong lực lượng Công an; 24 tập thể, 36 cá nhân ngoài lực lượng Công an có thành tích xuất sắc trong hoạt động hưởng ứng Tháng An toàn phòng cháy, chữa cháy lần thứ 25 và Ngày Toàn dân phòng cháy, chữa cháy lần thứ 19.

Tìm kiếm theo ngày