Hội nghị điển hình tiên tiến huyện Vân Hồ lần thứ II, năm 2020

Ngày 09 tháng 07 năm 2020

Ngày 9/7, UBND huyện Vân Hồ đã tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến lần thứ II, năm 2020.

 


Hội nghị điển hình tiên tiến huyện Vân Hồ lần thứ II, năm 2020.


Giai đoạn 2015-2020, huyện Vân Hồ đã đổi mới nội dung, phương thức tổ chức các phong trào thi đua, nhân rộng điển hình tiên tiến; việc tôn vinh, khen thưởng các điển hình được thực hiện kịp thời, đúng thực chất, góp phần hoàn thành các nhiệm vụ chính trị được giao và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Hầu hết các chỉ tiêu kinh tế - xã hội hằng năm đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Phong trào toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới tiếp tục nhận được sự tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân trong huyện. Trong 5 năm, toàn huyện đã đầu tư 299 tuyến đường giao thông, với chiều dài hơn 120 km; 100% xã có đường ô tô đến trung tâm xã đi được 4 mùa. Năm 2019, xã Chiềng Khoa được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (sớm hơn 1 năm so với nghị quyết). Phấn đấu đến hết năm 2020, xây dựng xã Vân Hồ, xã Tô Múa đạt chuẩn nông thôn mới.


Bên cạnh đó, huyện đã thực hiện đồng bộ các chương trình, dự án hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo và thực hiện tốt công tác chuyển giao khoa học kỹ thuật, hướng dẫn thực hiện và nhân rộng các mô hình kinh tế hiệu quả. Đến hết năm 2019, tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều còn 33,7%. Công tác khám, chữa bệnh cho nhân dân được nâng lên; phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa gắn với xây dựng nông thôn mới và các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao được triển khai rộng khắp. Việc thực hiện các chính sách xã hội, chính sách với người có công tiếp tục được quan tâm; công tác quốc phòng, an ninh được giữ vững... Trong 5 năm thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Vân Hồ đã được Đảng, Nhà nước, UBND tỉnh ghi nhận và trao tặng nhiều phần thưởng cao quý cho các tập thể, cá nhân.

 


Tọa đàm, giao lưu với các điển hình tiên tiến huyện Vân Hồ.

 

Hội nghị đã tổ chức tọa đàm, giao lưu với các điển hình tiên tiến và công bố danh sách Đoàn đại biểu đi dự Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Sơn La lần thứ V, năm 2020. Đồng thời, phát động phong trào thi đua trong toàn huyện giai đoạn 2020-2025.

 


Lãnh đạo huyện Vân Hồ biểu dương các điển hình tiên tiến xuất sắc được tặng thưởng cấp Nhà nước từ năm 2015 đến năm 2020.

 

 

UBND huyện Vân Hồ tặng Giấy khen cho các cá nhân điển hình tiên tiến.

 

Nhân dịp này, UBND huyện đã tặng Giấy khen cho 14 tập thể, 29 cá nhân điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020.


Đình Thành - Mạnh Hùng

Tìm kiếm theo ngày