Hội nghị đánh giá thực hiện Quyết định 2108-QĐ/TU, Kế hoạch 13-KH/TU của Ban Thường vụ tỉnh ủy và Chương trình phối hợp thực hiện công tác dân vận, “Năm dân vận chính quyền”

Ngày 05 tháng 12 năm 2018

Ngày 5/12, Ban Dân vận tỉnh ủy Sơn La tổ chức Hội nghị đánh giá thực hiện Quyết định 2108-QĐ/TU ngày 20/5/2015 của Ban Thường vụ tỉnh ủy về Quy định về người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp trực tiếp đối thoại với nhân dân; Kế hoạch 13-KH/TU ngày 26/5/2016 của Ban Thường vụ tỉnh ủy về thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2016-2020 và Chương trình phối hợp thực hiện công tác dân vận, “Năm dân vận chính quyền”.Hội nghị đánh giá thực hiện Quyết định 2108-QĐ/TU, Kế hoạch 13-KH/TU của Ban Thường vụ tỉnh ủy

và Chương trình phối hợp thực hiện công tác dân vận, “Năm dân vận chính quyền”


Dự Hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư tỉnh ủy; Tráng Thị Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Chá A Của, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận tỉnh ủy; Nhâm Thị Phương, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh, các huyện, thành phố.


Ba năm qua, thực hiện Quy định về người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp trực tiếp đối thoại với nhân dân, Ban Dân vận tỉnh ủy đã tham mưu cho Ban Thường vụ tỉnh ủy kịp thời tổ chức quán triệt, triển khai và cụ thể hóa Quyết định. Các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã tổ chức hội nghị và trực tiếp đối thoại với nhân dân, doanh nghiệp, HTX, các hộ gia đình sản xuất và kinh doanh; định hướng thanh niên lập thân, lập nghiệp; giải quyết những phản ánh của nhân dân trong việc giải phóng mặt bằng xây dựng các công trình. Các huyện, thành phố đã tổ chức 208 hội nghị; các xã, phường, thị trấn tổ chức 426 hội nghị và đối thoại liên quan đến nhiều vấn đề trong đời sống xã hội của người dân. Các sở, ngành đã quan tâm đến việc tổ chức đối thoại theo lĩnh vực quản lý, để giải quyết kịp thời các kiến nghị, nguyện vọng, quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân, cán bộ, công chức, viên chức…


Việc thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2016-2020 đã và đang phát huy hiệu quả trên địa bàn tỉnh, hiện nay, toàn tỉnh hiện có 1.967 mô hình, trong đó 1.411 mô hình tập thể, 556 mô hình cá nhân. Các mô hình trong các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị thực sự đi vào cuộc sống… Chương trình phối hợp thực hiện công tác dân vận, “Năm Dân vận chính quyền 2018” đã được các cấp ủy Đảng, chính quyền, các sở, ban, ngành, đoàn thể trong tỉnh quan tâm triển khai, thực hiện hiệu quả; góp phần cụ thể hóa chủ trương của Đảng thành chính sách cụ thể, phù hợp với thực tiễn, đáp ứng quyền, lợi ích, nguyện vọng hợp pháp, chính đáng của nhân dân; đẩy mạnh thực hiện công tác an sinh xã hội, công tác cải cách thủ tục hành chính; thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh; xây dựng Đảng, chính quyền và củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở trong sạch, vững mạnh…


Cũng tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận đóng góp ý kiến vào dự thảo Quy định về đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp; Trưởng các sở, ban, ngành cấp tỉnh với nhân dân (Thay thế Quyết định 2108-QĐ/TU ngày 20/5/2015 của Ban Thường vụ tỉnh ủy). Đánh giá kết quả cuộc thi báo chí viết về tấm gương “Dân vận khéo” năm 2018 và phát động Cuộc thi báo chí viết về tấm gương “Dân vận khéo” năm 2019 – 2020.


Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Hữu Đông đánh giá cao kết quả đạt được của công tác dân vận trong năm qua; đồng thời đề nghị cấp ủy, chính quyền các cấp tiếp tục tăng cường đổi mới công tác dân vận, đưa công tác dân vận thành nhiệm vụ thường xuyên gắn với thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị; tập trung giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; lắng nghe, giải quyết nguyện vọng chính đáng của nhân dân; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, chú trọng công tác hòa giải và giải quyết các vụ việc phát sinh ngay từ cơ sở; tiếp tục triển khai phong trào thi đua “Dân vận khéo” thiết thực, hiệu quả, tạo hiệu ứng sâu rộng gắn với các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước của các cấp, các ngành; phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, đặc biệt là người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương; tích cực tham gia cuộc thi báo chí viết về tấm gương “Dân vận khéo”, kịp thời giới thiệu những tấm gương, mô hình, cách làm hay trong thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”…

Tìm kiếm theo ngày