Hội nghị đánh giá kết quả 25 năm thực hiện chính sách BHXH, BHYT

Ngày 15 tháng 02 năm 2020

Ngày 15/2, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã tổ chức Hội nghị trực tuyến đánh giá kết quả 25 năm thực hiện chính sách BHXH, BHYT; các giải pháp triển khai Nghị quyết số 28-NQ/TW và nhiệm vụ công tác năm 2020.


 

Hội nghị trực tuyến đánh giá kết quả 25 năm thực hiện chính sách BHXH, BHYT

 

Hội nghị được tổ chức trực tuyến tới Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành trong cả nước. Tại điểm cầu Hà Nội, dự Hội nghị có các đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ; Vũ Đức Đam, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; lãnh đạo một số bộ, ngành Trung ương; tập thể lãnh đạo, cán bộ, viên chức Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Tại điểm cầu tỉnh Sơn La, dự Hội nghị có đồng chí Phạm Văn Thủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh. 

 

 

Các đại biểu dự Hội nghị trực tuyến tại điểm cầu Sơn La


Sau 25 năm tổ chức thực hiện nhiệm vụ, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị; sự nỗ lực của tập thể công chức, viên chức toàn ngành Bảo hiểm xã hội qua nhiều thế hệ, đã đạt được những thành tựu đáng kể, từng bước khẳng định chính sách BHXH, BHYT là một trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội, góp phần thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, đảm bảo ổn định chính trị - xã hội và phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Hệ thống pháp luật, chính sách BHXH, BHYT đã từng bước hoàn thiện, ngày càng đồng bộ. Quỹ BHXH trở thành quỹ an sinh lớn nhất, hoạt động theo nguyên tắc đóng - hưởng và chia sẻ giữa những người lao động cùng thế hệ và giữa các thế hệ tham gia BHXH. Đặc biệt, số người tham gia BHXH tự nguyện những năm gần đây có sự tăng trưởng vượt bậc, riêng năm 2019 phát triển mới 300 nghìn người (bằng 10 năm thực hiện chính sách BHXH tự nguyện từ năm 2008); số người tham gia BHYT đến hết năm 2019 là 85,636 triệu người, tăng 69,24 triệu người so với năm 2003, đạt tỷ lệ bao phủ 90% dân số; cơ bản đã hoàn thành mục tiêu bao phủ BHYT toàn dân và về đích trước thời hạn so với mục tiêu tại Nghị quyết số 21-NQ/TW. Thực hiện tốt việc giải quyết các chế độ BHXH, BHYT cho người tham gia; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý; tăng cường quản lý các hoạt động khám chữa bệnh để hạn chế, ngăn chặn tình trạng trục lợi quỹ khám chữa bệnh BHYT; mở rộng hợp tác quốc tế...


Đóng góp tích cực vào kết quả trên, ngành Bảo hiểm xã hội đã vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng thưởng nhiều danh hiệu cao quý: Huân chương Lao động hạng Nhất năm 2000; Huân chương Độc lập hạng Ba năm 2004; Huân chương Độc lập hạng Nhì năm 2009, cùng nhiều Cờ thi đua của Chính phủ và Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ…


Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc đã biểu dương, ghi nhận những kết quả mà ngành Bảo hiểm xã hội đã đạt được trong 25 năm xây dựng và phát triển. Nhấn mạnh vai trò của BHXH, BHYT đặc biệt quan trọng trong hệ thống an sinh xã hội. Đồng thời, đề nghị ngành Bảo hiểm xã hội cần có giải pháp mới, khắc phục tồn tại hạn chế, trọng tâm là hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT, phấn đấu thực hiện mục tiêu bao phủ BHYT toàn dân, tăng tỷ lệ bao phủ BHXH trong đối tượng lao động để nhiều người được thụ hưởng chính sách ưu việt, nhân văn của Đảng, Nhà nước ta, để không ai bị bỏ lại phía sau. Đồng chí cũng đã chỉ ra thách thức đối với ngành Bảo hiểm xã hội trong thời gian tới, nhất là việc thực hiện chính sách BHYT trước dịch bệnh COVID-19. Bảo hiểm xã hội cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành Trung ương, các địa phương và các tổ chức chính trị - xã hội, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu tại Nghị quyết số 21-NQ/TW, Nghị quyết số 28-NQ/TW, Nghị quyết số 125/NQ-CP; thực hiện tốt các chế độ, chính sách BHXH, BHYT. Phát triển hệ thống chính sách BHXH, BHYT đa tầng, đa đối tượng phục vụ. Xây dựng hệ thống tổ chức tinh gọn, chuyên nghiệp, hiệu quả, hiện đại. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thực hiện công vụ...


Nhân dịp này, Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua của Chính phủ cho Bảo hiểm xã hội Việt Nam; Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Ba cho đồng chí Nguyễn Thị Minh, Thứ trưởng, Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam.


Tại Hội nghị, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2020.

Tìm kiếm theo ngày