Hội nghị công bố quyết định về công tác cán bộ

Ngày 04 tháng 09 năm 2019

Ngày 4/9, Thanh tra tỉnh tổ chức Hội nghị công bố quyết định bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý. Dự Hội nghị có đồng chí Lò Minh Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh.Đồng chí Lò Minh Hùng trao Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh cho đồng chí Lê Huy Long.


Hội nghị đã công bố Quyết định số 2166/QĐ-UBND ngày 30/8/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý đối với ông Lê Huy Long, Trưởng Phòng Thanh tra Kinh tế, Thanh tra tỉnh giữ chức Phó Chánh Thanh tra tỉnh; thời hạn bổ nhiệm 5 năm kể từ ngày 4/9/2019.

Tìm kiếm theo ngày