Hội nghị công bố Quyết định kết thúc hoạt động Tổng đội TNXP tỉnh và công tác cán bộ

Ngày 09 tháng 01 năm 2019

Ngày 8/1, Tỉnh Đoàn Sơn La đã tổ chức Hội nghị công bố Quyết định kết thúc hoạt động Tổng đội TNXP tỉnh Sơn La và công tác cán bộ.


Thực hiện Thông báo số 1113-TB/TU ngày 20/4/2018 của Ban Thường vụ tỉnh ủy về triển khai Đề án sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, tinh gọn đầu mối bên trong cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh, ngày 7/1/2019, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn khóa XII (nhiệm kỳ 2017-2022) đã ban hành Quyết định số 244-QĐ/TĐTN- TCKT kết thúc hoạt động của Tổng đội TNXP.

 


Hội nghị công bố Quyết định kết thúc hoạt động Tổng đội TNXP tỉnh và công tác cán bộ.

 

Thực hiện Quyết định số 245 và 246 ngày 7/1/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn khóa XII (nhiệm kỳ 2017-2022), đồng chí Lê Thanh Nam, Phó Tổng đội trưởng Tổng đội TNXP tỉnh tiếp nhận công tác và giữ chức Phó Giám đốc Trung tâm hoạt động thanh thiếu niên; đồng chí Phạm Thị Bưởi, chuyên viên Tổng đội TNXP nhận công tác tại Phòng Tổ chức - Hành chính, Nhà thiếu nhi tỉnh.

Tìm kiếm theo ngày