Hội nghị công bố Chỉ số PCI, PAPI năm 2018; triển khai nhiệm vụ năm 2019

Ngày 18 tháng 04 năm 2019

Ngày 18/4, đồng chí Nguyễn Quốc Khánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì Hội nghị công bố Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) năm 2018; triển khai nhiệm vụ năm 2019. Dự Hội nghị có đồng chí Lê Hồng Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh. Hội nghị được trực tuyến tới điểm cầu các huyện, thành phố.Hội nghị công bố Chỉ số PCI, PAPI năm 2018; triển khai nhiệm vụ năm 2019.


Năm 2018, tỉnh ta đã tăng cường chỉ đạo, giám sát, rút kinh nghiệm những hạn chế năm 2017, đẩy mạnh các giải pháp đổi mới công tác cải cách hành chính, nâng cao chất lượng quản trị, hành chính công. Đặc biệt là hoàn thiện thể chế, cơ chế chính sách, đổi mới quản lý, điều hành, được nhân dân đồng tình ủng hộ, nhất là đổi mới trong thực hiện tham gia của người dân tại cơ sở, thực hiện công khai, minh bạch, đổi mới thủ tục hành chính công. Đồng thời, đẩy mạnh cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh và xúc tiến đầu tư, tiếp tục mời gọi các tập đoàn kinh tế lớn, các nhà đầu tư tiềm năng tới tỉnh khảo sát, đầu tư... Nhờ thực hiện đồng bộ các giải pháp, Chỉ số PCI và PAPI của tỉnh năm 2018 có nhiều tiến bộ so với năm 2017. Năm 2018, Chỉ số PCI của Sơn La đạt 60,79 điểm, tăng 1,89 điểm so với năm 2017, đứng thứ 56/63 tỉnh, thành phố, được xếp vào nhóm trung bình của cả nước, tăng 1 bậc so với năm 2017; có 7/10 chỉ số thành phần tăng điểm (gia nhập thị trường tăng 0,57 điểm, tiếp cận đất đai tăng 0,89 điểm, tính minh bạch tăng 0,02 điểm, cạnh tranh bình đẳng tăng 0,2 điểm, tính năng động tăng 0,43 điểm, đào tạo lao động tăng 0,46 điểm, thiết chế pháp lý tăng 0,52 điểm).  Đối với Chỉ số PAPI, năm 2018 tỉnh Sơn La đạt 43,78 điểm, xếp ở nhóm trung bình cao, tăng 13 bậc so với năm 2017 (từ vị trí 47 lên 34/63 tỉnh, thành trong toàn quốc); có 3 chỉ số nội dung tăng điểm (kiểm soát tham nhũng trong khu vực công tăng 0,44 điểm, thủ tục hành chính công tăng 0,55 điểm, cung ứng dịch vụ công tăng 0,28 điểm); góp phần vào kết quả phát triển kinh tế - xã hội chung của tỉnh.


Tuy nhiên, qua phân tích, một số nội dung Chỉ số PAPI và PCI của tỉnh vẫn ở nhóm đạt điểm trung bình thấp và giảm điểm so với năm 2017; kết quả các chỉ số luôn có sự biến động qua các năm. Sự phối hợp của các cấp, ngành trong việc giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, doanh nghiệp chưa đồng bộ; việc lựa chọn mẫu điều tra, khảo sát chỉ số PAPI chưa thật sự phù hợp để đánh giá hiệu quả hoạt động của cả hệ thống chính quyền các cấp của tỉnh...


Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Quốc Khánh ghi nhận sự nỗ lực của các sở, ban, ngành trong thực hiện các giải pháp để nâng cao chỉ số PCI, PAPI. Đồng thời, yêu cầu các đơn vị sớm khắc phục những tồn tại, hạn chế, cải thiện chỉ số thành phần thấp điểm, giải quyết nhanh thủ tục hành chính, lắng nghe và tháo gỡ những khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp nhằm tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh. Nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu trong tổ chức, triển khai thực hiện các giải pháp nâng cao các chỉ số; phối hợp tổ chức đối thoại với doanh nghiệp, hợp tác xã mỗi tháng 1 lần; thực hiện nghiêm chế độ thông tin, báo cáo các kiến nghị, đề xuất của doanh nghiệp với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, UBND tỉnh hàng tháng, quý...

Tìm kiếm theo ngày