Hội nghị cán bộ chủ chốt toàn tỉnh

Ngày 23 tháng 01 năm 2021

Ngày 23/1, tại Trung tâm Hội nghị, các đồng chí: Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy; Lò Minh Hùng, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy; Hoàng Quốc Khánh, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì Hội nghị cán bộ chủ chốt toàn tỉnh.Hội nghị cán bộ chủ chốt toàn tỉnh.


Dự Hội nghị có các đồng chí trong Ban Thường vụ tỉnh ủy, đại diện Vụ Địa phương 1, Văn phòng Trung ương. Các đồng chí thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; trưởng các ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Bí thư thành ủy, huyện ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; Chủ tịch HĐND, UBND các huyện, thành phố.


Hội nghị đã tiến hành giới thiệu bổ sung quy hoạch cấp ủy và cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025 và nhiệm kỳ 2016 - 2021, 2021 - 2026; tham gia ý kiến vào dự thảo Hướng dẫn của Ban Thường vụ tỉnh ủy về công tác nhân sự đại biểu Quốc hội khóa XV, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021. Trên cơ sở đó, các đại biểu đã thảo luận, bỏ phiếu giới thiệu nhân sự bổ sung quy hoạch cấp ủy và cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 và nhiệm kỳ 2016-2021, 2021-2026.Các đại biểu bỏ phiếu giới thiệu nhân sự bổ sung quy hoạch cấp ủy và cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp tỉnh.


Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Hữu Đông thống nhất: Việc bổ sung quy hoạch cấp ủy và cán bộ lãnh đạo quản lý cấp tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025; nhiệm kỳ 2016 - 2021; 2021 - 2026, giao Ban Tổ chức tỉnh ủy hoàn chỉnh báo cáo bổ sung quy hoạch để báo cáo Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021, giao Đảng đoàn MTTQ khẩn trương chuẩn bị tài liệu, hồ sơ, quy trình để tổ chức các hội nghị hiệp thương theo quy định; giao Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh chủ trì phối hợp với Đảng đoàn HĐND tỉnh, Đảng đoàn MTTQ tỉnh, Ban Tổ chức tỉnh ủy rà soát để tổ chức hướng dẫn và tập huấn nghiệp vụ công tác bầu cử đối với cấp huyện và cấp xã...

Tìm kiếm theo ngày