Hội nghị cán bộ chủ chốt toàn tỉnh

Ngày 16 tháng 11 năm 2019

Ngày 16/11, các đồng chí: Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy; Nguyễn Đắc Quỳnh, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Hoàng Quốc Khánh, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã chỉ trì Hội nghị cán bộ chủ chốt toàn tỉnh.Hội nghị cán bộ chủ chốt toàn tỉnh


Dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Thái Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đại diện Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng; các đồng chí Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; trưởng các ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Bí thư huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND, UBND các huyện, thành phố; các đồng chí Ủy viên Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy.

 


Các đại biểu dự Hội nghị.


Tại Hội nghị, các đại biểu được quán triệt Kế hoạch số 223/KH-UBND ngày 13/11/2019 của UBND tỉnh về phát động đợt thi đua đặc biệt thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015 – 2020, chào mừng Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025, Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Sơn La lần thứ V năm 2020 và Kỷ niệm 125 năm thành lập tỉnh Sơn La (10/10/1895 – 10/10/2020). Quán triệt và triển khai Hướng dẫn số 15-HD/TU ngày 7/11/2019 của Ban Thường vụ tỉnh ủy về tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 – 2025; Hướng dẫn số 16-HD/TU ngày 7/11/2019 của Ban Thường vụ tỉnh ủy về một số nội dung trong công tác nhân sự cấp ủy tại đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ  XV, nhiệm kỳ 2020 – 2025.


Các đồng chí Thường trực, Ban Thường vụ tỉnh ủy thảo luận các văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV.


Về dự thảo các văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, đã được các đồng chí trong Thường trực, Ban Thường vụ tỉnh ủy và các đại biểu chia thành các tổ để thảo luận, tham gia ý kiến tập trung vào dự thảo đề cương chi tiết, báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIV. Theo đó, các đại biểu thống nhất cao với các nội dung của văn kiện Đại hội, đã bám sát chủ trương, định hướng lớn của Trung ương đến năm 2025, 2030, 2045, phù hợp với kết quả thực hiện nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015 – 2020, cân đối các nguồn lực để phát triển đến năm 2025, phù hợp với thực tiễn của tỉnh Sơn La và vùng trung du miền núi phía Bắc. Đồng thời, cho ý kiến bổ sung các nội dung trọng tâm như: Chủ đề Đại hội, mục tiêu phát triển, các chỉ tiêu phát triển kinh tế, xã hội, môi trường, xây dựng Đảng; việc lựa chọn các khâu đột phá; các nhiệm vụ trọng tâm…Đồng chí Nguyễn Hữu Đông phát biểu tại Hội nghị.


Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Hữu Đông đề nghị cấp ủy, chính quyền, các địa phương, đơn vị tập trung xây dựng kế hoạch và tổ chức phát động phong trào thi đua phù hợp với điều kiện, tình hình cụ thể của từng đơn vị; phấn đấu hoàn thành toàn diện và vượt mức các nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh, của ngành, của cơ quan, đơn vị, địa phương năm 2019 và nhiệm kỳ 2015-2020; tổ chức đăng ký, đẩy nhanh tiến độ thi công hoàn thành các công trình chào mừng Đại hội Đảng các cấp. Căn cứ các hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh, Ban Thường vụ các cấp ủy xây dựng kế hoạch và chỉ đạo tổ chức đại hội đảng cấp cơ sở theo đúng thời gian, kế hoạch đề ra; đăng ký thời gian tổ chức đại hội Đảng bộ các huyện, thành phố, Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy phù hợp với sự lãnh đạo chung của Ban Thường vụ tỉnh ủy. Tiểu ban văn kiện, các Tổ xây dựng nội dung, Tổ biên tập các văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV tiếp thu các ý kiến tham gia, đẩy nhanh tiến độ xây dựng văn kiện, đảm bảo đánh giá đúng, trung thực, khách quan, sát tình hình thực tế của tỉnh… Các dự thảo văn kiện của Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV sẽ tiếp tục được xin ý kiến của Ban Thường vụ tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, cán bộ lão thành cách mạng, các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh, các nhà khoa học, nhân sĩ, trí thức, chuyên gia, các tổ chức chính trị, xã hội, nghề nghiệp và các tầng lớp nhân dân...Các đại biểu thảo luận tại Tổ.


Tìm kiếm theo ngày