Hội nghị cán bộ chủ chốt toàn tỉnh

Ngày 29 tháng 11 năm 2018

Ngày 29/11, đồng chí Hoàng Văn Chất, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì Hội nghị cán bộ chủ chốt toàn tỉnh.Các đại biểu bỏ phiếu lấy ý kiến giới thiệu nhân sự.


Dự Hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Đắc Quỳnh, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư tỉnh ủy; Cầm Ngọc Minh, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện Ban Tổ chức Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, UBND tỉnh; trưởng các ban, ngành, đoàn thể tỉnh; bí thư huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, chủ tịch HĐND, UBND các huyện, thành phố; các đồng chí Ủy viên Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy khóa XIV.


Hội nghị đã được quán triệt nội dung Báo cáo của Ban Thường vụ tỉnh ủy về việc giới thiệu nhân sự tham gia quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương nhiệm kỳ 2021- 2026; về việc giới thiệu nhân sự chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015- 2020; về việc giới thiệu nhân sự ứng cử bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016- 2021.


Tại Hội nghị cán bộ chủ chốt toàn tỉnh, các đại biểu đã thảo luận, ghi phiếu, bỏ phiếu lấy ý kiến giới thiệu nhân sự tham gia quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương nhiệm kỳ 2021- 2026; nhân sự chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015- 2020 và nhân sự ứng cử bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016- 2021.

Tìm kiếm theo ngày