Hội nghị cán bộ chủ chốt tỉnh

Ngày 08 tháng 01 năm 2020

Ngày 8/1, các đồng chí: Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy; Nguyễn Đắc Quỳnh, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Hoàng Quốc Khánh, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì Hội nghị cán bộ chủ chốt toàn tỉnh. Dự Hội nghị có các đồng chí trong Ban Thường vụ tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh, các huyện, Thành phố.Hội nghị cán bộ chủ chốt tỉnh

 

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe báo cáo của Ban Thường vụ tỉnh ủy về việc giới thiệu nguồn nhân sự chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; nhân sự chỉ định và giới thiệu ứng cử để bầu tham gia Ban Thường vụ tỉnh uỷ khoá XIV, nhiệm kỳ 2015-2020.


Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Hữu Đông nhấn mạnh: Việc xem xét, giới thiệu nguồn nhân sự chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2015 – 2020 là việc làm đặc biệt quan trọng, nhất là trong thời điểm hiện nay, cấp ủy Đảng các cấp đang chuẩn bị mọi điều kiện, nguồn nhân sự để tổ chức Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu lần thứ XIII của Đảng; nhằm tăng cường và tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, sức chiến đấu của tập thể Ban Thường vụ tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh trong triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh.

Hội nghị đã tập trung nghiên cứu, thảo luận và cho ý kiến vào báo cáo của Ban Thường vụ tỉnh ủy về việc giới thiệu nguồn nhân sự chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; nhân sự chỉ định và giới thiệu ứng cử để bầu tham gia Ban Thường vụ tỉnh ủy khóa XIV, nhiệm kỳ 2015 – 2020. Đồng thời, tại Hội nghị, các đại biểu đã ghi phiếu, bỏ phiếu giới thiệu nhân sự chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và nhân sự giới thiệu ứng cử để bầu vào Ban Thường vụ tỉnh ủy khóa XIV, nhiệm kỳ 2015-2020.

Tìm kiếm theo ngày