Hội nghị BCH Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ 3, nhiệm kỳ 2018-2020

Ngày 07 tháng 04 năm 2019

Ngày 5/4, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh đã tổ chức Hội nghị lần thứ 3, nhiệm kỳ 2018 - 2020. Hội nghị tập trung thảo luận, đánh giá kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quý I, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2019. Đồng chí Nguyễn Bá Túc, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy chủ trì Hội nghị.Hội nghị BCH Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ 3.


Trong quý I/2019, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ, đảng bộ cơ sở trực thuộc tuyên truyền, quán triệt, học tập đầy đủ, kịp thời các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến toàn thể cán bộ, đảng viên, công nhân viên và người lao động, tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động. Các tổ chức Đảng trong Đảng bộ đã tham mưu cho Tỉnh ủy ban hành và triển khai thực hiện Kế hoạch số 130/KT/TU ngày 22/1/2019 về thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2019; Hướng dẫn số 14-HD/TU ngày 22/1/2019 về học tập chuyên đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; lãnh đạo cơ quan, đơn vị tham mưu cho tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết của Chính phủ, Kết luận của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2019; đẩy mạnh công tác cải cách hành chính; lãnh đạo cơ quan, đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị. Trong quý I, Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh đã xét, kết nạp 16 quần chúng ưu tú vào Đảng; xét, công nhận đảng viên chính thức và phát thẻ Đảng cho 92 đảng viên dự bị; chuyển sinh hoạt Đảng cho 63 đồng chí; xét đề nghị tặng Huy hiệu Đảng cho 10 đồng chí.


Tại Hội nghị, các đại biểu đã cho ý kiến vào dự thảo các quyết định về việc thành lập các tiểu ban phục vụ Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020-2025.


Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Bá Túc đề nghị các chi, đảng bộ trực thuộc quán triệt, triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; tiếp tục rà soát, bổ sung quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020, 2020-2025; triển khai các kế hoạch thực hiện các Nghị quyết số 18, Nghị quyết số 19 của Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành trung ương Đảng khóa XII và Kết luận số 473-KL/TU ngày 11/2/2018 của Ban Thường vụ tỉnh ủy về nguyên tắc, tiêu chí sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị; chỉ đạo và tiến hành kiểm tra, giám sát theo chương trình kế hoạch năm 2019. Ngoài ra, các chi, đảng bộ tập trung cao cho công tác tuyên truyền, tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ, sự kiện lịch sử, nhất là đợt thi đua cao điểm kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ và Đoàn công tác của Trung ương về thăm, nói chuyện với cán bộ, chiến sỹ và đồng bào các dân tộc Tây Bắc tại Sơn La (7/5/1959-7/5/2019)... 


Tìm kiếm theo ngày