Hội nghị bất thường Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa X

Ngày 05 tháng 10 năm 2018

Ngày 5/10, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa X (2014-2019) đã tổ chức Hội nghị bất thường hiệp thương cử giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.Hội nghị bất thường Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2014-2019.


Tới dự có đồng chí Nguyễn Văn Vỵ, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Tổ chức tỉnh uỷ.


Ngày 2/8/2018, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Quyết định số 685-QĐ/TU về việc giải quyết chế độ cho đồng chí Phạm Văn Hòe, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh được nghỉ hưu hưởng chế độ bảo hiểm từ ngày 1/10/2018. 


Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã trình Hội nghị xem xét, hiệp thương cử bổ sung đồng chí Lò Hải Phan, Phó Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh, tham gia Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và nhất trí hiệp thương cử giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2014-2019.

Tìm kiếm theo ngày