Hội nghị báo cáo viên tỉnh ủy tháng 6

Ngày 26 tháng 06 năm 2020

Ngày 26/6, Ban Tuyên giáo tỉnh ủy đã phối hợp với Đảng ủy Công an tỉnh tổ chức Hội nghị báo cáo viên tỉnh ủy tháng 6, định hướng công tác tuyên truyền tháng 7. Dự Hội nghị, có các đồng chí: Mai Thu Hương, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo tỉnh ủy; Đại tá Đinh Công Thành, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh; các đồng chí báo cáo viên của tỉnh tham gia báo cáo viên trung ương, báo cáo viên tỉnh ủy và báo cáo viên các huyện ủy, thành ủy. Hội nghị được tổ chức trực tuyến tới Công an các huyện, Thành phố và đơn vị trực thuộc Công an tỉnh.

 

 

Hội nghị báo cáo viên Tỉnh ủy tháng 6

 

Tại Hội nghị, các báo cáo viên đã tiếp thu 3 chuyên đề: Một số kết quả chủ yếu và những vấn đề cần quan tâm về tổ chức Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 tại tỉnh Sơn La; truyền thống vẻ vang 75 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành của Công an nhân dân Việt Nam và Công an tỉnh, 15 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, các hoạt động kỷ niệm của Công an tỉnh; những điểm mới quan trọng trong dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng.

Trong tháng 7, Ban Tuyên giáo tỉnh ủy đề nghị báo cáo viên các cấp, các ngành tập trung tuyên truyền các chuyên đề báo cáo tại Hội nghị. Đồng thời, thông tin, tuyên truyền chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, như: Tuyên truyền Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV; Kết luận số 76-KL/TW ngày 4/6/2020 của Bộ Chính trị; Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI; kết quả phát triển kinh tế- xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm; những nỗ lực cố gắng của ngành Giáo dục - Đào tạo trong khắc phục dịch bệnh COVID-19 để hoàn thành chương trình năm học 2019-2020; công tác hướng nghiệp cho học sinh khối 12 của các trường THPT, công tác chuẩn bị cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT. Đồng thời, tuyên truyền các ngày kỷ niệm: 75 năm Cách mạng Tháng tám thành công (19/8/1945-19/8/2020) và Ngày quốc khánh Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2020); 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo (1/8/1930-1/8/2020)…

 

Tìm kiếm theo ngày