Hội nghị báo cáo viên tháng 11

Ngày 28 tháng 11 năm 2018

Ngày 28/11, Ban Tuyên giáo tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị báo cáo viên tháng 11 trực tuyến với các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy.


 

Hội nghị báo cáo viên tháng 11.


Tại Hội nghị, các đại biểu đã được báo cáo viên Trung ương và của tỉnh thông tin các chuyên đề: Những kết quả nổi bật và khó khăn, bất cập chủ yếu của ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam năm 2018; phương hướng, nhiệm vụ đột phá, trọng tâm cần tập trung tháo gỡ trong năm 2019; kết quả thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc, dự báo tình hình và một số vấn đề đặt ra cho công tác tuyên truyền biển, đảo.


Trong tháng 12, Ban Tuyên giáo tỉnh ủy đề nghị báo cáo viên các cấp tập trung thông tin, tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân các báo cáo chuyên đề tại Hội nghị; tuyên truyền các mục tiêu, quan điểm, chủ trương phát triển kinh tế - xã hội của Đảng, Nhà nước và của tỉnh; kết quả Hội nghị Trung ương 8 khóa XII; Kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIV; Kỳ họp thứ 7 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIV; Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII. Tiếp tục tuyên truyền việc triển khai các biện pháp giảm thiểu tai nạn giao thông; đảm bảo an toàn lao động; phòng chống cháy nổ; bảo vệ môi trường; công tác phòng, chống buôn bán, sử dụng trái phép chất ma túy... Tuyên truyền các ngày kỷ niệm trong tháng như: Ngày thế giới phòng chống AIDS (1/12), Ngày Quốc tế Người khuyết tật (3/12), Ngày toàn quốc kháng chiến (19/12), Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12), Ngày Quốc phòng toàn dân (22/12), Ngày Dân số Việt Nam (26/12), Ngày chiến thắng Điện Biên Phủ trên không (29/12)...

Tìm kiếm theo ngày