Hội nghị báo cáo viên các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương tháng 9/2018

Ngày 14 tháng 09 năm 2018

Ngày 14/9, đồng chí Lê Mạnh Hùng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đã chủ trì Hội nghị trực tuyến báo cáo viên các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương tháng 9/2018.Hội nghị báo cáo viên các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương tháng 9/2018

 

Dự Hội nghị, tại điểm cầu tỉnh ta có các báo cáo viên trung ương của tỉnh, báo cáo viên tỉnh ủy; một số sở, ban, ngành của tỉnh và điểm cầu 11 huyện.


Tại Hội nghị, các đại biểu được thông tin về các chuyên đề: “Xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; công tác chuẩn bị Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII, nhiệm kỳ 2018-2023”; “Kết quả 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 29 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; những vấn đề đặt ra và giải pháp trọng tâm trong thời gian tới”.


Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Lê Mạnh Hùng đề nghị đội ngũ báo cáo viên các cấp tăng cường tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân những nội dung cơ bản, cốt lõi các chuyên đề đã tiếp thu tại Hội nghị; tiếp tục quán triệt, triển khai các nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 (khóa XII), trong đó tập trung về những cách làm hay, điển hình tiên tiến trong thực hiện nghị quyết, đưa nghị quyết vào cuộc sống; những khó khăn, vướng mắc tại cơ sở khi thực hiện các nghị quyết; tuyên truyền công tác đối ngoại của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước; kết quả phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh của đất nước trong 8 tháng đầu năm 2018; đẩy mạnh tuyên truyền kết quả công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí; công tác cải cách hành chính; các sự kiện, các ngày kỷ niệm trong tháng…

Tìm kiếm theo ngày