Hội nghị bàn, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác phòng, chống ma túy

Ngày 12 tháng 04 năm 2019

Ngày 12/4, đồng chí Nguyễn Đắc Quỳnh, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 601 tỉnh ủy đã chủ trì Hội nghị bàn, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác phòng, chống ma túy.Hội nghị bàn, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác phòng, chống ma túy.


Dự Hội nghị có các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo; lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh; Thường trực các huyện ủy, thành ủy.


Hội nghị đã nghe báo cáo tổng hợp những khó khăn, vướng mắc trong công tác phòng, chống ma túy như: Việc thực hiện quy trình phát hiện người nghiện ma túy; thẩm quyền thủ tục và quy trình xác định tình trạng nghiện ma túy đang triển khai tại cơ sở điều trị nghiện ma túy; thực trạng công tác hỗ trợ cắt cơn, cai nghiện ma túy tại gia đình và cộng đồng; công tác quản lý, giám sát, giáo dục phục hồi hành vi, nhân cách cho người nghiện ma túy tại gia đình, cộng đồng; trình tự, thủ tục lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn; lập hồ sơ áp dụng biện pháp xử lý hành chính - tư pháp đưa vào cai nghiện tại cơ sở cai nghiện bắt buộc; việc điều trị thay thế các chất ma túy dạng thuốc phiện bằng thuốc methadone tại cơ sở điều trị nghiện ma túy; công tác giáo dục, dạy nghề, tạo việc làm, tái hòa nhập cộng đồng cho người nghiện ma túy sau cai; quy trình tố giác người nghi buôn bán ma túy, điểm tệ nạn ma túy; việc áp dụng phác đồ điều trị cắt cơn, cai nghiện; trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác quản lý địa bàn...


Các đại biểu đã tập trung thảo luận, đề xuất những giải pháp để làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống ma túy; tăng cường lực lượng chức năng tại những địa bàn phức tạp về ANTT; làm tốt công tác cai nghiện ma túy tại gia đình, cộng đồng; tăng cường các biện pháp quản lý sau cai nghiện và công tác tái hòa nhập cộng đồng; duy trì công tác phát giác người nghiện, tố giác tội phạm ma túy, điểm tệ nạn ma túy; tăng cường phối hợp giữa các cấp, các ngành, đoàn thể, lực lượng chức năng trong đấu tranh phòng chống ma túy; tiếp tục thực hiện điều trị thay thế các chất ma túy dạng thuốc phiện bằng thuốc methadone; triển khai hướng dẫn can thiệp lạm dụng ma túy tổng hợp dạng amphetamine...


Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Đắc Quỳnh đề nghị các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo, các ngành chức năng, địa phương nâng cao nhận thức, trách nhiệm, tiếp tục thực hiện phương châm “tập trung, thống nhất, toàn dân, toàn diện, kiên trì trong phòng, chống ma túy”; vận dụng sáng tạo quy định của pháp luật về phòng, chống ma túy; rà soát quy trình, cơ chế vận hành, phân cấp, phân quyền, cơ chế phối hợp, bảo đảm thống nhất trong công tác phòng, chống ma túy; tiếp tục triển khai tốt việc điều trị thay thế các chất ma túy dạng thuốc phiện bằng thuốc methadone, xây dựng phác đồ điều trị nghiện ma túy tổng hợp; nâng cao hiệu quả công tác tố giác tội phạm, phát giác người nghiện ma túy; tăng cường phối hợp giữa các lực lượng chức năng, đặc biệt là vai trò của lực lượng công an xã trong phòng, chống ma túy; Trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, đoàn thể các cấp, nhất là cấp cơ sở trong công tác phòng chống ma túy.


Tìm kiếm theo ngày