Hội nghị bàn giao kết quả nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ năm 2019

Ngày 14 tháng 05 năm 2019

Ngày 14/5, Sở Khoa học và Công nghệ Sơn La tổ chức Hội nghị bàn giao kết quả nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ năm 2019. Dự Hội nghị có đại diện các sở, ban, ngành của tỉnh; các huyện, thành phố; các cơ quan, đơn vị nhận bàn giao nhiệm vụ khoa học và công nghệ đã được nghiệm thu.Hội nghị bàn giao kết quả nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ năm 2019.

 

Năm 2018, Sở Khoa học và Công nghệ đã nghiệm thu 17 nhiệm vụ khoa học và công nghệ. Trong đó, có các đề tài, dự án thử nghiệm về ứng dụng công nghệ sản xuất chế phẩm sinh học xử lý phụ phẩm nông nghiệp; sản xuất nước nắm từ cá nước ngọt lòng hồ thủy điện Quỳnh Nhai; bảo quản, chế biến quả sơn tra nâng cao giá trị sản phẩm nông sản sau thu hoạch… Các đề tài đã góp phần tạo cơ sở khoa học cho việc phát triển cây trồng, vật nuôi chủ lực của tỉnh; cung cấp các quy trình kỹ thuật nhằm nâng cao năng xuất, chất lượng và giá trị nông sản.

 


Lãnh đạo sở Khoa học và Công nghệ bàn giao kết quả nghiên cứu, ứng dụng đã được nghiệm thu cho Ban Tổ chức tỉnh ủy.


Tại Hội nghị, lãnh đạo sở Khoa học và Công nghệ đã bàn giao kết quả nghiên cứu, ứng dụng 17 nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp tỉnh và 1 nhiệm vụ khoa học công nghệ thuộc Chương trình nghiên cứu KH&CN phục vụ phát triển bền vững vùng Tây Bắc cho các đơn vị: Ban Tổ chức tỉnh ủy, Sở Y tế, Sở Nội vụ, Trường Đại học Tây Bắc, Trung tâm Nghiên cứu và phát triển nông lâm nghiệp Tây Bắc… để triển khai, ứng dụng vào sản xuất và đời sống. Đồng thời, đề nghị các đơn vị sau khi nhận bàn giao cần xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể các kết quả nghiên cứu, phối hợp với cơ quan chủ trì và chủ nhiệm của nhiệm vụ khoa học công nghệ để ứng dụng kết quả nghiên cứu vào thực tiễn một cách hiệu quả; hằng năm báo cáo kết quả ứng dụng về sở Khoa học và Công nghệ để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh và Bộ Khoa học và Công nghệ.

Tìm kiếm theo ngày