Hội nghị Ban Chấp hành Tỉnh đoàn Sơn La khóa XII, nhiệm kỳ 2017-2022

Ngày 07 tháng 03 năm 2021

Ban Chấp hành Tỉnh đoàn khóa XII, nhiệm kỳ 2017-2022 đã tổ chức Hội nghị thống nhất chỉ tiêu và giải pháp thực hiện Chương trình hành động Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025; các hoạt động chào mừng 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.Hội nghị Ban Chấp hành Tỉnh đoàn khóa XII, nhiệm kỳ 2017 – 2022.


Tập trung giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống, phát huy giá trị văn hóa, con người Việt Nam cho thanh, thiếu nhi; tiếp tục khuyến khích thanh niên xây dựng và phát triển các mô hình kinh tế theo hướng tập trung, an toàn, bền vững, ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất, chế biến, gắn với thị trường tiêu thụ; triển khai phong trào “Thanh niên tham gia xây dựng văn minh đô thị” nhân rộng các mô hình đảm bảo an toàn giao thông, giữ vững an ninh trật tự; tuyên truyền xây dựng nếp sống văn minh đô thị, tham gia phòng chống kiểm soát dịch bệnh…


Hội nghị đã thông qua các chỉ tiêu chương trình hành động. Trong đó, phấn đấu 100% số cán bộ đoàn, đoàn viên được học tập quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; hỗ trợ 5 tỷ đồng cho thanh niên khởi nghiệp lập nghiệp, làm kinh tế; trồng mới 500.000 cây xanh; phấn đấu kết nạp trên 40.000 đoàn viên; bồi dưỡng, giới thiệu trên 12.000 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp...

Tìm kiếm theo ngày