Hội nghị Ban Chấp hành Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Sơn La lần thứ 5, khóa I

Ngày 11 tháng 09 năm 2020

Ngày 11/9, Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Sơn La đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành (mở rộng) lần thứ 5, khóa I.

 

 

Hội nghị Ban Chấp hành Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Sơn La (mở rộng) lần thứ V, khóa I.

 

Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh hiện có gần 4.100 hội viên sinh hoạt tại 3 hội sinh viên trường trực thuộc, 6 liên chi hội, 173 chi hội và 35 câu lạc bộ, đội, nhóm trực thuộc. Năm học 2019 - 2020, thực hiện Chương trình công tác Hội và phong trào sinh viên với chủ đề “Tự hào truyền thống sinh viên Việt Nam”, các cấp bộ Hội đã không ngừng đổi mới phương thức, hình thức tổ chức hoạt động đa dạng, sáng tạo, thiết thực, nội dung từng bước sát với nhu cầu của sinh viên và tình hình thực tiễn cơ sở. Phong trào “Sinh viên 5 tốt” đã tạo môi trường phấn đấu, rèn luyện cho đông đảo sinh viên, góp phần xây dựng sinh viên toàn diện. Bên cạnh đó, quan tâm tổ chức các hoạt động tư vấn, hỗ trợ đời sống vật chất và tinh thần cho sinh viên, như tạo môi trường cho sinh viên học tập, sáng tạo, nghiên cứu khoa học, rèn luyện thể chất, hội nhập quốc tế. Qua đó, xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả thiết thực. Đặc biệt, Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh đã phát huy tinh thần xung kích vì cộng đồng, tích cực tổ chức các hoạt động tình nguyện và vận động, các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp tham gia các hoạt động từ thiện, thăm tặng quà hộ nghèo, gia đình chính sách, tổ chức các chương trình vui Trung thu cho thiếu nhi vùng sâu, vùng xa khó khăn trên địa bàn tỉnh...

 

 

Các đồng chí được bầu bổ sung tham gia vào Ban Chấp hành Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Sơn La khóa I, nhiệm kỳ 2016-2021.

 

Hội nghị đã biểu quyết, bầu bổ sung 16 đồng chí tham gia vào Ban Chấp hành và 2 đồng chí tham gia Ban Kiểm tra Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Sơn La khóa I, nhiệm kỳ 2016-2021. Kiện toàn Ban Chấp hành, Ban Thư ký và Ban Kiểm tra Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Sơn La khóa I, nhiệm kỳ 2016-2021. 

 

 

Các tập thể, cá nhân nhận Bằng khen về thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào sinh viên năm học 2019-2020.

 

Nhân dịp này, Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh đã tặng Bằng khen cho 27 tập thể, 25 cá nhân có thành tích xuất sắc trong Chiến dịch “Mùa hè xanh” năm 2020,  thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào sinh viên và tập thể, đạt danh hiệu tiên tiến (năm học 2019-2020). Công nhận danh hiệu thi đua trong công tác Hội và phong trào sinh viên năm học 2019-2020 cho 3 tập thể.Các tập thể, cá nhân nhận Bằng khen có thành tích xuất sắc trong Chiến dịch “Mùa hè xanh” năm 2020

Tìm kiếm theo ngày