Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 4

Ngày 26 tháng 02 năm 2021

Ngày 26/2, các đồng chí: Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy; Lò Minh Hùng, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy; Hoàng Quốc Khánh, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 4. Dự Hội nghị có đại diện Vụ địa phương Văn phòng Trung ương Đảng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ban Nội chính Trung ương; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV.Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 4.


Tại Hội nghị, các đại biểu đã quán triệt các nội dung Chỉ thị số 26-CT/TW ngày 9/11/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật trong công tác điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc; Hướng dẫn số 04-HD/TW ngày 9/12/2020 của Ban Bí thư Trung ương về hướng dẫn thực hiện Chỉ thị số 26-CT/TW; nghe báo cáo của Ban Thường vụ tỉnh ủy về điều chỉnh cơ cấu, thành phần, phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026. Theo đó, tổng số đại biểu Quốc hội tỉnh Sơn La được bầu là 7 đại biểu; trong đó, có 4 đại biểu đang cư trú và làm việc tại tỉnh; 3 đại biểu được Trung ương dự kiến giới thiệu.Các đại biểu bỏ phiếu giới thiệu nhân sự bầu chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021.


Hội nghị cũng đã tiến hành lấy phiếu giới thiệu nhân sự để bầu chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021.


Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Hữu Đông, Bí thư tỉnh ủy yêu cầu các cấp, các ngành, các địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và các nhiệm vụ theo chương trình công tác tháng 3/2021. Đối với công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, yêu cầu Ban Chỉ đạo bầu cử, Ủy ban bầu cử tỉnh và các địa phương tập trung chuẩn bị tốt công tác nhân sự đảm bảo đúng cơ cấu, số lượng, nâng cao về chất lượng...Hội nghị cán bộ chủ chốt toàn tỉnh.


Cũng trong sáng nay, đã diễn ra Hội nghị Ban Thường vụ tỉnh ủy và Hội nghị cán bộ chủ chốt theo quy trình công tác cán bộ.

Tìm kiếm theo ngày