Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 3 và Hội nghị công bố các quyết định về công tác cán bộ

Ngày 15 tháng 10 năm 2020

Ngày 15/10, các đồng chí: Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy; Hoàng Quốc Khánh, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Lò Minh Hùng, Phó Bí thư tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 3. Dự Hội nghị có các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.Tại Hội nghị, đồng chí Bí thư tỉnh ủy thông tin nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII; đồng thời thông báo kết quả thu ngân sách trên địa bàn toàn tỉnh 9 tháng năm 2020, theo đó, kết quả thu ngân sách từ đầu năm đến nay tỉnh ta đã đạt trên 2.730 tỷ đồng, bằng 54,8% dự toán Bộ Tài chính, đạt 47,1% dự toán HĐND tỉnh giao, bằng 86,5% so cùng kỳ năm 2019. Trong đó: thu từ thuế, phí và thu khác đạt trên 2.000 tỷ đồng, tiền sử dụng đất 317 tỷ đồng.


 

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 3.


Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Hữu Đông đề nghị các cấp ủy, tổ chức Đảng và chính quyền, tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục triển khai tốt việc thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng những tháng cuối năm 2020; đề nghị các đồng chí tỉnh ủy viên tiếp tục quán triệt kết quả Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đến cán bộ, đảng viên và nhân dân; yêu cầu Ban cán sự Đảng chỉ đạo các ngành chức năng phối hợp, thống nhất chỉ số phát triển KT-XH của tỉnh, đối với việc thu ngân sách những tháng cuối năm, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thống nhất ban hành Chỉ thị về tập trung lãnh đạo thu ngân sách trên địa bàn đạt mục tiêu đề ra năm 2020. 


Cùng ngày, sau khi kết thúc Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 3, tỉnh ta đã tổ chức Hội nghị công bố các quyết định về công tác cán bộ. Dự Hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy; Hoàng Quốc Khánh, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Lò Minh Hùng, Phó Bí thư tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.Hội nghị công bố các quyết định về công tác cán bộ


Tại Hội nghị, đã công bố Quyết định số 2373-QĐNS/TW ngày 8/10/2020 của Bộ Chính trị về việc chuẩn y Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư tỉnh ủy Sơn La nhiệm kỳ 2020-2025; Quyết định số 09-QĐ/TU ngày 15/10/2020 của Ban Thường vụ tỉnh ủy về việc điều động và phân công đồng chí Lò Minh Hùng, Phó Bí thư tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhận công tác tại Văn phòng tỉnh ủy và giữ chức Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy khóa XV, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng thời, Hội nghị nghe báo cáo chủ trương về công tác cán bộ sau Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025 của Ban Thường vụ tỉnh uỷ.


Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Hữu Đông đề nghị tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ tỉnh ủy, tập thể Thường trực tỉnh ủy Sơn La nhiệm kỳ 2020-2025 phát huy sức mạnh đoàn kết, tham mưu với Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ tỉnh ủy lãnh đạo thành công Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV đã đề ra. Đối với đồng chí Lò Minh Hùng, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tin tưởng với những phẩm chất, kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm được tích lũy trong quá trình công tác, đồng chí sẽ phát huy tốt năng lực, sở trường cá nhân, góp sức cùng tập thể Thường trực, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình, góp phần xây dựng Đảng bộ tỉnh vững mạnh và xây dựng tỉnh Sơn La ngày càng phát triển.

Tìm kiếm theo ngày