Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 21

Ngày 29 tháng 06 năm 2020

Ngày 29/6, các đồng chí: Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy; Nguyễn Đắc Quỳnh, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Hoàng Quốc Khánh, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 21. Dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Thái Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh.

 

 

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 21.

 

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tham gia ý kiến vào dự thảo Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020. Theo đó, 6 tháng đầu năm, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo tập trung thực hiện tốt “nhiệm vụ kép”, vừa ưu tiên phòng, chống dịch COVID-19, vừa phấn đấu cao nhất thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020. Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh ước đạt 11.555 tỷ đồng, tăng 0,03% so với cùng kỳ năm 2019; tổng thu ngân sách trên địa bàn ước đạt 1.577 tỷ đồng, bằng 32% dự toán HĐND tỉnh giao, bằng 93% so với cùng kỳ năm 2019. Giá trị hàng hóa tham gia xuất khẩu ước đạt 52 triệu USD, giảm 36% so với cùng kỳ năm 2019, trong đó giá trị hàng hóa nông sản tham gia xuất khẩu ước đạt 50 triệu USD. Tập trung phối hợp với các tập đoàn, công ty, nhà đầu tư triển khai một số dự án lớn, như: Dự án Nhà máy chế biến quả, nước hoa quả công nghệ của tập đoàn TH, Dự án Nhà máy chế biến bảo quản nông nghiệp công nghệ cao của Công ty TNHH IC FOOD Sơn La, Dự án xây dựng Nhà máy chế biến sữa và Trang trại bò sữa công nghệ cao của Công ty cổ phần Sữa Việt Nam… Đối với tiến độ đại hội đảng các cấp và công tác chuẩn bị văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh, đến nay, 4.203/4.203 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở hoàn thành việc tổ chức đại hội; 595/595 chi bộ, đảng bộ cơ sở hoàn thành tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2020-2025, trong đó có 56/355 đảng bộ cơ sở thực hiện thí điểm bầu trực tiếp bí thư tại đại hội; kết quả bầu cử nhân sự tại các chi, đảng bộ cơ sở nhìn chung cơ bản theo đề án phê duyệt. Công tác quản lý Nhà nước về lĩnh vực y tế, giáo dục; các chính sách an sinh xã hội, đảm bảo đời sống nhân dân được triển khai đồng bộ. Tình hình an ninh chính trị ổn định, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; các hoạt động đối ngoại được tăng cường, mở rộng.

 

Hội nghị cũng đã quán triệt, triển khai một số văn bản mới của Trung ương, như: Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 20/6/2020 của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; Kết luận số 74-KL/TW ngày 22/5/2020 của Bộ Chính trị về kết quả 2 năm thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW và số 19-NQ/TW của Hội nghị lần thứ sáu, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và 4 năm thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị... Đồng thời, các đại biểu đã tham gia ý kiến vào các dự thảo báo cáo: Tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 1/10/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân tộc giai đọan 2016-2020"; tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng nhiệm kỳ 2015-2020; công tác chuẩn bị văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư; việc điều chỉnh cơ cấu đại biểu dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025; kết quả thẩm tra dự thảo nghị quyết trình Kỳ họp thứ mười ba, HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021…

 

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Hữu Đông đề nghị Ban Tổ chức tỉnh uỷ, Đảng đoàn HĐND tỉnh, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, Đảng đoàn MTTQ tỉnh, Uỷ ban Kiểm tra tỉnh uỷ, Ban Tuyên giáo tỉnh uỷ chủ động, kịp thời nắm các văn bản chỉ đạo, quy trình, văn bản mới của Trung ương để triển khai thực hiện; giao Tiểu ban Văn kiện tiếp thu, hoàn chỉnh các dự thảo, phối hợp với Văn phòng tỉnh ủy chuẩn bị các điều kiện gửi xin ý kiến Bộ Chính trị, Ban Bí thư về việc chuẩn bị nội dung làm việc với Tổ công tác của Bộ Chính trị về Đại hội các đảng bộ trực thuộc Trung ương. Tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp, phấn đấu hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2020; tổ chức thực hiện kịch bản tăng trưởng quý III, IV/2020; thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các doanh nghiệp ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chương trình, dự án đầu tư xây dựng trọng điểm và các dự án xây dựng các nhà máy chế biến nông sản trọng điểm của tỉnh; chương trình xúc tiến thương mại, tiêu thụ sản phẩm nông sản. Đẩy mạnh tuyên truyền, thực hiện phong trào thi đua yêu nước chào mừng đại hội đảng các cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Chỉ đạo tổ chức tốt đại hội các đảng bộ cấp huyện, thành phố, các đảng bộ trực thuộc theo kế hoạch; thực hiện tốt công tác nhân sự đại hội Đảng các cấp; bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong thời gian diễn ra đại hội đảng các cấp; tổ chức tốt kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 theo đúng quy định...

 

Tìm kiếm theo ngày