Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 15 khóa XIV (Phiên thứ nhất)

Ngày 28 tháng 11 năm 2018

Ngày 28/11, các đồng chí: Hoàng Văn Chất, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Đắc Quỳnh, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư tỉnh ủy; Cầm Ngọc Minh, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 15 khóa XIV (Phiên thứ nhất).


 

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 15 khóa XIV (Phiên thứ nhất).


Dự Hội nghị có đại diện Ban Tổ chức Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương; các đồng chí trong Ban Thường vụ tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy.


Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe tổng hợp các ý kiến tham gia vào các dự thảo báo cáo, kết luận của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2018 và mục tiêu, nhiệm vụ năm 2019; công tác kiểm tra, giám sát; công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí năm 2018, nhiệm vụ trọng tâm năm 2019; chương trình làm việc, chương trình công tác kiểm tra, giám sát của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ tỉnh ủy năm 2019; báo cáo kết quả thu ngân sách trên địa bàn tỉnh và kết quả giải ngân các nguồn vốn năm 2018; dự toán ngân sách năm 2019; kế hoạch đầu tư công năm 2019; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019; điều chỉnh, bổ sung kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020.


Trong năm 2018, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Kinh tế duy trì tăng trưởng khá; tổng sản phẩm trên địa bàn ước đạt 31.589 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) ước đạt 8,59%. Cơ cấu kinh tế tiếp tục được chuyển dịch theo hướng tích cực; sản xuất nông nghiệp, dịch vụ đạt mức tăng trưởng khá. Thu ngân sách đảm bảo tiến độ dự toán, chi ngân sách đáp ứng kịp thời các nhiệm vụ kinh tế - xã hội của tỉnh. Tiếp tục tăng cường công tác xúc tiến đầu tư, xúc tiến thương mại; đẩy mạnh sản xuất và tiêu thụ, xuất khẩu sản phẩm nông sản. Lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục có chuyển biến tích cực; công tác quản lý Nhà nước về lĩnh vực y tế, giáo dục được quan tâm thực hiện; các chính sách an sinh xã hội, đảm bảo đời sống nhân dân được triển khai đồng bộ. An ninh chính trị ổn định, đảm bảo giữ vững trật tự an toàn xã hội; các hoạt động đối ngoại được tăng cường, mở rộng. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được tập trung thực hiện...


Tại phiên họp thứ nhất, Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 15 đã bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015-2020; thảo luận, cho ý kiến và thực hiện quy trình về công tác nhân sự thuộc thẩm quyền của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.


Kết quả Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 15 sẽ được Báo Sơn La thông tin trong số báo tiếp theo.

Tìm kiếm theo ngày