Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 15 khóa XIV (Phiên thứ hai).

Ngày 29 tháng 11 năm 2018

Tiếp tục chương trình Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 15 khóa XIV, ngày 29/11, các đồng chí: Hoàng Văn Chất, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Đắc Quỳnh, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư tỉnh ủy; Cầm Ngọc Minh, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì Hội nghị Phiên thứ hai.Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 15 khóa XIV (Phiên thứ hai).


Dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng; các đồng chí trong Ban Thường vụ tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, các đồng chí Ủy viên Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy.


Các đại biểu dự Hội nghị đã tập trung thảo luận và thống nhất cao với kết quả lãnh đạo, chỉ đạo trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; quốc phòng - an ninh trong năm 2018 trên địa bàn tỉnh; mục tiêu và các nhiệm vụ, giải pháp trong năm 2019. Tại Hội nghị, đại diện UBND tỉnh cũng đã trả lời chất vấn về kết quả thu ngân sách, giải ngân các nguồn vốn năm 2018; kế hoạch đầu tư công năm 2019; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019; giải pháp khắc phục những khó khăn, tồn tại trong việc thu ngân sách của địa phương.


Hội nghị đã thảo luận, thống nhất cao và thực hiện quy trình về công tác nhân sự thuộc thẩm quyền của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh theo quy định của Đảng.


Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Hoàng Văn Chất đề nghị trong thời gian tới, các cấp ủy tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành, địa phương tiếp tục cụ thể hóa, triển khai thực hiện Kết luận số 37-KL/TW ngày 17/10/2018 Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2018; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2019. Đẩy mạnh triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XII, trọng tâm là tổ chức thực hiện nghiêm túc quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên và tiếp tục thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương khóa XII; chủ trương của Trung ương về đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tiến hành công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV. Chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức hoạt động Kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ và Đoàn công tác của Trung ương về thăm, nói chuyện với cán bộ, chiến sỹ và đồng bào các dân tộc Tây Bắc tại tỉnh Sơn La. Tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự, giữ vững ổn định chính trị; tăng cường công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế; duy trì và củng cố mối quan hệ hợp tác hữu nghị toàn diện với 9 tỉnh Bắc Lào; các cấp ủy tập trung lãnh đạo giải quyết đơn thư, các vụ án, vụ việc tồn đọng, kéo dài; tăng cường phản biện xã hội, đối thoại với nhân dân, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở...

Tìm kiếm theo ngày