Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh

Ngày 23 tháng 01 năm 2021

Ngày 23/1, các đồng chí: Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy; Lò Minh Hùng, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy; Hoàng Quốc Khánh, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Dự Hội nghị có các đồng chí trong Ban Thường vụ tỉnh ủy, đại diện Vụ Địa phương 1, Văn phòng Trung ương; các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.


Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe báo cáo dự kiến bước đầu phương án bố trí nhân sự đại biểu HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026; báo cáo rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ cấp tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025 và nhiệm kỳ 2016 - 2021, 2021 - 2026. Trên cơ sở đó, các đại biểu đã thảo luận, bỏ phiếu giới thiệu nhân sự bổ sung quy hoạch cán bộ cấp tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025.


Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Hữu Đông giao Ban Tổ chức tỉnh ủy hoàn thiện tờ trình định hướng bước đầu về số lượng, cơ cấu, thành phần đại biểu HĐND tỉnh  khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Tìm kiếm theo ngày