Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh

Ngày 14 tháng 02 năm 2020

Ngày 14/2, các đồng chí: Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy; Nguyễn Đắc Quỳnh, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Hoàng Quốc Khánh, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

 

 

Các đại biểu dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

 

Dự Hội nghị có các đồng chí lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; các đồng chí Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND, UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, trưởng các ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Bí thư huyện ủy, thành ủy, Đảng ủy trực thuộc tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy khóa XIV.


Tại Hội nghị, lãnh đạo Ban Tổ chức tỉnh ủy đã công bố Quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng chỉ định đồng chí Đại tá Nguyễn Ngọc Vân, Giám đốc Công an tỉnh Sơn La tham gia Ủy viên Ban Chấp hành, Ban Thường vụ tỉnh ủy Sơn La nhiệm kỳ 2015-2020.

 

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh trao Quyết định về công tác cán bộ

cho đồng chí Đại tá Nguyễn Ngọc Vân, Giám đốc Công an tỉnh Sơn La.

 

Các đại biểu đã nghe và tham gia ý kiến các nội dung: Tờ trình số 113-TTr/TU ngày 14/2/2020 của Ban Thường vụ tỉnh ủy về việc kiện toàn Tiểu ban Văn kiện và Bộ phận Thường trực Tiểu ban Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm  kỳ 2020-2025; Tờ trình số 114-TTr/TU ngày 14/2/2020 của Ban Thường vụ tỉnh ủy xin ý kiến sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Quyết định số 308-QĐ/TU ngày 15/11/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về Đề án quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ tỉnh ủy, Bí thư, Phó Bí thư tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025; Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND, UBND, Trưởng đoàn và Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026 và các nhiệm kỳ tiếp theo; dự thảo báo cáo tình hình KT-XH 5 năm 2016-2020, kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm 2021-2025; báo cáo công tác chuẩn bị Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV; báo cáo phương án xây dựng một số chỉ tiêu kinh tế tổng hợp giai đoạn 2020-2025; báo cáo kết quả kiểm điểm tự phê bình, phê bình tập thể, cá nhân và đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ đối với cá nhân các đồng chí trong Ban Thường vụ tỉnh ủy năm 2019.


Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Hữu Đông yêu cầu Ban Tổ chức tỉnh ủy tiếp thu các ý kiến chỉnh sửa và hoàn thiện nội dung các tờ trình Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Giao Tiểu ban Kinh tế - Xã hội tiếp thu các ý kiến tham gia, hoàn chỉnh Dự thảo Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025; phối hợp với Tiểu ban Văn kiện để đảm bảo số liệu báo cáo kinh tế - xã hội thống nhất với báo cáo chính trị và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ tới bảo đảm thống nhất với quy hoạch tỉnh và các quy hoạch có liên quan. Yêu cầu Tiểu ban văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV chỉ đạo Tổ biên tập tiếp tục hoàn chỉnh dự thảo báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIV; chỉ đạo các Tổ xây dựng nội dung tiếp tục hoàn chỉnh các báo cáo chuyên đề phục vụ xây dựng văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV. Giao Tổ công tác tham mưu giúp việc rà soát việc thực hiện các chỉ tiêu đại hội ; tiếp thu các ý kiến tham gia, hoàn chỉnh phương án chỉ tiêu đại hội; tiếp tục tham mưu việc xây dựng hệ thống chỉ tiêu đại hội cấp huyện gửi Ban Thường vụ huyện uỷ, thành uỷ tham khảo, phục vụ quá trình xây dựng chỉ tiêu Đại hội Đảng bộ cấp huyện, thành phố nhiệm kỳ 2020-2025… Để thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, đồng chí Bí thư tỉnh ủy yêu cầu lãnh đạo các sở, ban, ngành và các địa phương quan tâm thực hiện thu hút đầu tư, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các doanh nghiệp; triển khai kế hoạch khắc phục hạn hán trong sản xuất nông nghiệp; quan tâm xây dựng kế hoạch xúc tiến thương mại, tiêu thụ nông sản cho nông dân... Trong phòng, chống dịch bệnh COVID-19, cần chủ động về mọi mặt để công tác phòng, chống dịch đảm bảo các yêu cầu thực tiễn đặt ra, nhất là việc khẩn trương tham mưu về việc quyết định cho học sinh tiếp tục nghỉ hoặc đi học trở lại…

 

Tìm kiếm theo ngày