Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh

Ngày 06 tháng 09 năm 2019

Ngày 6/9, các đồng chí: Nguyễn Đắc Quỳnh, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư tỉnh ủy; Hoàng Quốc Khánh, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã chỉ trì Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.Các đại biểu bỏ phiếu bầu nhân sự giữ chức Bí thư tỉnh ủy khóa XIV, nhiệm kỳ 2015-2020.


Dự Hội nghị có đại diện Ban Tổ chức Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương; các đồng chí trong Ban Thường vụ tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.   


Hội nghị đã được quán triệt nội dung Công văn số 10392-CV/VPTW ngày 4/9/2019 của Văn phòng Trung ương Đảng thông báo ý kiến của Bộ Chính trị về nhân sự Bí thư tỉnh ủy Sơn La nhiệm kỳ 2015-2020. Đồng thời, thông qua Báo cáo Tờ trình của Ban Thường vụ tỉnh ủy về việc giới thiệu nhân sự ứng cử để bầu giữ chức Bí thư tỉnh ủy khóa XIV, nhiệm kỳ 2015-2020 và việc giới thiệu nhân sự bầu bổ sung Ủy viên (kiêm nhiệm) Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy khóa XIV, nhiệm kỳ 2015-2020.


Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, ghi phiếu và tiến hành bỏ phiếu bầu nhân sự giữ chức Bí thư tỉnh ủy khóa XIV, nhiệm kỳ 2015-2020 và nhân sự bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy, khóa XIV, nhiệm kỳ 2015-2020 theo quy định.  

Tìm kiếm theo ngày