Hội Luật gia tỉnh: Triển khai nhiệm vụ công tác Hội năm 2020

Ngày 11 tháng 01 năm 2020

Ngày 10/1, Hội Luật gia tỉnh đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020. Dự Hội nghị có lãnh đạo một số sở, ban ngành, đoàn thể chính trị - xã hội của tỉnh.


Hội Luật gia tỉnh hiện có 6 chi hội trực thuộc, với 219 hội viên. Năm 2019, Hội Luật gia tỉnh đã bám sát sự chỉ đạo, hướng dẫn của Hội Luật gia Việt Nam, của UBND tỉnh, tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp hoạt động, chú trọng hướng về cơ sở. Trong năm, đã tham gia ý kiến vào 158 dự thảo Luật, các văn bản quy phạm pháp luật, tăng 30% so với năm 2018. Đồng thời, phối hợp với các huyện tổ chức 24 lớp tập huấn kiến thức pháp luật cho 2.388 người, là bí thư, trưởng bản, già làng, người có uy tín, thành viên tổ hòa giải, lãnh đạo các tổ chức đoàn thể của các bản trên địa bàn. Cùng với đó, chỉ đạo các hội đồng phối hợp tuyên truyền pháp luật; tư vấn pháp luật cho 28 trường hợp; tổ chức 85 đợt truyền thông tại 259 bản đặc biệt khó khăn; tiếp nhận, giải quyết đơn yêu cầu trợ giúp pháp lý…


Năm 2020, Hội Luật gia tỉnh tiếp tục triển khai có hiệu quả Chỉ thị số 21/CT/TTg ngày 30/8/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hiện các giải pháp nhằm hỗ trợ phát huy tốt vai trò của Hội Luật gia Việt Nam trong giai đoạn mới; chủ động tham mưu cho các cấp có thẩm quyền, củng cố tổ chức bộ máy của Hội Luật gia tỉnh và các cấp hội trực thuộc, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác Hội Luật gia trong giai đoạn mới; phấn đấu thành lập từ 2 đến 4 Hội Luật gia cấp huyện; 3 – 5 chi hội luật gia trực thuộc Hội Luật gia tỉnh… Đại diện Hội Luật Gia tỉnh chuyển trao Bằng khen của Hội Luật gia Việt Nam cho các tập thể, cá nhân.


Nhân dịp này, Hội Luật Gia Việt Nam đã tặng Bằng khen cho 1 tập thể và 2 cá nhân; Hội Luật gia tỉnh tặng Giấy khen cho 3 tập thể, 3 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động Hội năm 2019.

Tìm kiếm theo ngày