Hội Liên hiệp Văn học- Nghệ thuật tỉnh triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020

Ngày 10 tháng 07 năm 2020

Ngày 10/7, Hội Liên hiệp Văn học- Nghệ thuật tỉnh đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành mở rộng lần thứ V, sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.

 


Hội nghị Ban Chấp hành Hội VHNT tỉnh mở rộng lần thứ 5


6 tháng đầu năm, Hội Liên hiệp Văn học- Nghệ thuật tỉnh đã thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, viên chức trong cơ quan văn phòng Hội và toàn thể hội viên; phối hợp với Liên hiệp các Hội Khoa học tỉnh, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Quy chế Giải thưởng văn học nghệ thuật tỉnh; tham gia chấm cuộc thi sáng tác Logo và Slogan (biểu tượng và khẩu hiệu) về du lịch Bắc Yên; xuất bản 3 số Tạp chí Suối Reo, với 6.000 bản; duy trì hiệu quả trang điện tử của Hội... Các hội viên tích cực nâng cao chất lượng tác phẩm, tham gia các cuộc thi của Trung ương và của tỉnh, đạt kết quả cao.


6 tháng cuối năm, Hội Liên hiệp VHNT tỉnh tiếp tục xuất bản 3 cuốn sách dân gian; hoàn thiện thủ tục xét hỗ trợ kinh phí hoạt động và sáng tạo tác phẩm cho hội viên và các chi hội; phối hợp với các cơ quan, đơn vị bạn sáng tác và tổ chức các hoạt động chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV (nhiệm kỳ 2020- 2025); tổ chức 3 trại sáng tác: Thơ tiếng dân tộc và nghiên cứu dân gian; văn học, âm nhạc, múa; mỹ thuật, nhiếp ảnh. Đồng thời, hưởng ứng cuộc thi sáng tác phẩm văn học, nghệ thuật về chủ đề “Khu căn cứ cách mạng Lao Khô- biểu tượng quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam- Lào” nhân kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước Việt Nam- Lào (5/9/1962- 5/9/2020)...

Tìm kiếm theo ngày