Hội Khoa học kinh tế tỉnh: Hội thảo về những giải pháp giúp xã Phiêng Ban thoát nghèo và đạt chuẩn nông thôn mới

Ngày 10 tháng 04 năm 2019

Ngày 10/4, Hội Khoa học kinh tế tỉnh Sơn La tổ chức Hội thảo về những giải pháp giúp xã Phiêng Ban, huyện Bắc Yên sớm vươn lên thoát nghèo và đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2019. Dự Hội thảo có đại diện một số sở, ban, ngành của tỉnh; đại diện lãnh đạo huyện Bắc Yên và xã Phiêng Ban.


 

Hội thảo về những giải pháp giúp xã Phiêng Ban thoát nghèo và đạt chuẩn nông thôn mới.


Thực hiện Công văn số 2374 ngày 16/7/2018 của UBND tỉnh về việc giao cho Hội Khoa học kinh tế phối hợp với các sở, ngành, huyện Bắc Yên tổ chức nghiên cứu đề xuất các giải pháp để giúp cho xã Phiêng Ban thoát nghèo, đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019, Hội Khoa học kinh tế tỉnh đã làm việc với các sở, ngành liên quan và trực tiếp làm việc tại xã Phiêng Ban để nắm tình hình thực tế. Đây là xã vùng III III huyện Bắc Yên, có 4.930 ha đất tự nhiên; trong đó 2.908 ha đất nông nghiệp, 1.872 ha đất lâm nghiệp; xã có 13 bản, 1.014 hộ, 4.919 nhân khẩu. Hết năm 2018, xã có 73,5% số hộ được sử dụng điện, 13/13 bản có đường ô tô đến trung tâm xã, 83,1% đường trục bản được bê tông hóa, 100% hộ gia đình được sử dụng nước sinh hoạt hợp về vệ sinh… Hiện, Phiêng Ban đã đạt 15/19 tiêu chí, còn 4 tiêu chí chưa đạt, gồm: Điện, trường học, nhà ở dân cư, thu nhập bình quân đầu người.


Tại Hội thảo, các đại biểu đã đưa ra nhiều giải pháp để giúp xã Phiêng Ban thoát nghèo và đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2019, như: Tập trung giữ vững các tiêu chí đã đạt được, lồng ghép các nguồn vốn hỗ trợ của Nhà nước để hoàn thành các tiêu chí chưa đạt; rà soát, đánh giá lại nguyên nhân nghèo và nhu cầu hỗ trợ để tập trung nguồn lực đầu tư, hỗ trợ các hộ gia đình thoát nghèo;  tranh thủ tối đa sự ủng hộ, giúp đỡ của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân; cần ưu tiên bố trí vốn cho các công trình của xã; hỗ trợ cây, con giống, khoa học kỹ thuật, xây dựng thương hiệu cho các sản phẩm nông nghiệp của xã để từng bước nâng cao thu nhập cho người dân... giúp cho xã Phiêng Ban thoát nghèo, đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019.

Tìm kiếm theo ngày