Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh: Phiên họp thứ hai, năm 2018

Ngày 13 tháng 09 năm 2018

Ngày 13/9, đồng chí Cầm Ngọc Minh, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh đã chủ trì Phiên họp thứ hai, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh, đánh giá kết quả thực hiện công tác thi đua khen thưởng 9 tháng và nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2018. Dự Phiên họp có đồng chí Lò Mai Kiên, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh.


 

Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh họp phiên thứ hai, năm 2018. 


9 tháng năm 2018, Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng đã phối hợp chặt chẽ với các tổ chức trong hệ thống chính trị và các tổ chức xã hội đẩy mạnh công tác thi đua, khen thưởng; kiểm tra, đôn đốc, giám sát việc thực hiện chủ trương, chính sách về thi đua, khen thưởng. Đánh giá kết quả thực hiện phong trào thi đua về công tác khen thưởng năm 2017 của các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh, các huyện, thành phố và các doanh nghiệp. Tham mưu tổ chức thành công gặp mặt Kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc; tổng kết, trao giải cuộc thi viết về “Gương người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến” trên địa bàn tỉnh... 9 tháng, UBND tỉnh đã tặng 96 Cờ thi đua, công nhận 713 tập thể lao động xuất sắc, 32 Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh; Chủ tịch UBND tỉnh tặng trên 2.300 Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc; 572 Huy hiệu “Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Sơn La”...


Tại Phiên họp, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh đã biểu quyết thông qua tờ trình, danh sách đề nghị xét tặng danh hiệu và hình thức thi đua khen thưởng cấp Nhà nước, Cờ thi đua xuất sắc của UBND tỉnh và Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các đơn vị tham gia khối các đơn vị trường học; xét đề nghị công nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh năm học 2017-2018 và khen thưởng quá trình cống hiến năm 2018.


Phát biểu tại Phiên họp, đồng chí Cầm Ngọc Minh yêu cầu, 3 tháng cuối năm, các thành viên tiếp tục nâng cao chất lượng công tác thi đua khen thưởng; tập trung chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tổ chức các phong trào thi đua chào mừng Kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ và đoàn công tác Trung ương về thăm và nói chuyện với cán bộ, chiến sỹ và đồng bào các dân tộc vùng Tây Bắc tại tỉnh Sơn La; đẩy mạnh công tác tuyên truyền gương điển hình tiên tiến, những nhân tố mới trong lao động, sản xuất; phối hợp chỉ đạo hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2018 và nội dung phát động phong trào thi đua năm 2019...


Tìm kiếm theo ngày