Hội đàm, trao đổi kinh nghiệm công tác giữa Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Sơn La và Đoàn đại biểu Mặt trận Lào xây dựng đất nước các tỉnh Hủa Phăn, Luông Pha Bang

Ngày 29 tháng 10 năm 2018

Ngày 29/10, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Sơn La đã Hội đàm, trao đổi kinh nghiệm công tác với Đoàn đại biểu Mặt trận Lào xây dựng đất nước các tỉnh Hủa Phăn, Luông Pha Bang (nước CHDCND Lào).


 

Ký biên bản ghi nhớ nội dung hợp tác thực hiện công tác Mặt trận giữa các bên.


Tham dự Hội đàm, tỉnh ta có đồng chí Lò Mai Kiên, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, MTTQ các huyện, thành phố. Đoàn đại biểu Mặt trận Lào xây dựng đất nước có các đồng chí: Khăm-muôn Chăn-vi-súc, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Lào xây dựng đất nước tỉnh Hủa Phăn làm Trưởng Đoàn; On-ta Văn-nạ-chắc, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Lào xây dựng đất nước tỉnh Luông Pha Bang làm Trưởng Đoàn.


Tại cuộc Hội đàm, các bên đã thông báo tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và công tác mặt trận của mỗi tỉnh. Thời gian qua,  mối quan hệ giữa lãnh đạo Đảng, chính quyền, Mặt trận, các đoàn thể tỉnh Sơn La với các tỉnh của nước CHDCND Lào luôn được củng cố, phát triển và phát huy hiệu quả trên nhiều lĩnh vực; thường xuyên trao đổi đoàn đại biểu các cấp, các ngành sang thăm, làm việc, tham quan, học tập kinh nghiệm, trao đổi thông tin. MTTQ các cấp tỉnh Sơn La đang triển khai thực hiện Chương trình hành động với 5 nội dung: Đa dạng hóa hình thức tập hợp, củng cố, tăng cường và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; phát động các tầng lớp nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, phát huy mọi nguồn lực đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước pháp quyền XHCN, tăng cường quan hệ mật thiết giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân...


Đoàn Ủy ban Mặt trận Lào xây dựng đất nước hai tỉnh bạn cảm ơn sự tiếp đón trọng thị của các đồng chí lãnh đạo tỉnh ta; chúc mừng những kết quả đã đạt được trên các lĩnh vực của tỉnh Sơn La. Các đồng chí trưởng đoàn của hai tỉnh bạn cảm ơn sự giúp đỡ của tỉnh Sơn La trên các lĩnh vực và mong muốn Sơn La tiếp tục hợp tác chặt chẽ hơn nữa với tỉnh Hủa Phăn, Luông Pha Bang trong thời gian tới.


Phát biểu tại cuộc Hội đàm, đồng chí Lò Mai Kiên đề nghị Mặt trận các tỉnh tiếp tục triển khai, thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục về lịch sử quan hệ thủy chung, đoàn kết đặc biệt, truyền thống tốt đẹp, trong sáng, mẫu mực giữa hai dân tộc Việt Nam - Lào; thường xuyên tuyên truyền, nâng cao nhận thức trong các tầng lớp nhân dân, nhất là nhân dân vùng biên giới hai nước, cảnh giác phát hiện và ngăn chặn kịp thời những âm mưu, hành động phá hoại, gây mất ổn định của các thế lực thù địch và phần tử xấu, góp phần đảm bảo quốc phòng - an ninh; tổ chức các hoạt động giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm hoạt động của Mặt trận và đoàn thể mỗi tỉnh...


Kết thúc Hội đàm, đã diễn ra Lễ ký Biên bản ghi nhớ nội dung hợp tác thực hiện công tác Mặt trận giữa các bên.

Tìm kiếm theo ngày