Hội Cựu thanh niên xung phong tỉnh: Triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2020.

Ngày 03 tháng 07 năm 2020

Ngày 3/7, Hội Cựu thanh niên xung phong (TNXP) tỉnh Sơn La tổ chức Hội nghị sơ kết hoạt động công tác hội 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020.


6 tháng đầu, công tác xây dựng, phát triển tổ chức Hội Cựu TNXP trên địa bàn tỉnh Sơn La đã có sự đổi mới về hoạt động của hội. Các cấp Hội đã phối hợp tốt với các cấp bộ Đoàn, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, chính quyền địa phương, thăm, tặng quà cho hội viên Cựu TNXP gặp khó khăn, gia đình chính sách; Thường xuyên phối hợp với các cấp bộ Đoàn thực hiện tốt phong trào giáo dục truyền thống cách mạng, truyền thống lực lượng TNXP cho thế hệ trẻ…Hội nghị sơ kết hoạt động công tác hội 6 tháng đầu năm của Hội Cựu TNXP tỉnh Sơn La.

 

Các đại biểu dự Hội nghị cũng đã thảo luận, đóng góp ý kiến xây dựng phương hướng hoạt động và thống nhất những nhiệm vụ trọng tâm cần tiếp tục triển khai trong 6 tháng cuối năm 2020, trong đó tập trung xây dựng tổ chức hội vững mạnh; làm tốt công tác chính sách đối với hội viên; Đẩy mạnh hoạt động giáo dục truyền thống, hoạt động nghĩa tình đồng đội gắn với phong trào thi đua yêu nước.


Tại Hội nghị, các đại biểu đã thông qua đề án nhân sự Đại hội lần thứ IV, Hội Cựu TNXP tỉnh Sơn La nhiệm kỳ 2020-2025; tham gia góp ý vào bản thảo Kỷ yếu “Hội Cựu TNXP tỉnh Sơn La -15 năm xây dựng và phát triển (2005-2020)”.

Tìm kiếm theo ngày