Hội Cựu Thanh niên xung phong tỉnh: Tổng kết hoạt động công tác hội năm 2018

Ngày 10 tháng 01 năm 2019

Ngày 10/1, Hội Cựu TNXP tỉnh đã tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động công tác Hội năm 2018; triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2019.Các cá nhân có thành tích xuất sắc năm 2018 nhận Bằng khen của Trung ương Hội Cựu TNXP Việt Nam.


Hội Cựu TNXP tỉnh có gần 2.800 hội viên, sinh hoạt tại 12 Hội Cựu TNXP các huyện, thành phố. Năm 2018, Hội đã tập trung chỉ đạo, tổ chức quán triệt, triển khai hiệu quả 6 mặt hoạt động của công tác Hội; trong đó, chú trọng về công tác tổ chức cán bộ Hội, giải quyết chính sách cho Cựu TNXP kháng chiến còn tồn đọng, đẩy mạnh công tác nghĩa tình đồng đội. Cùng với việc phối hợp với các ngành chức năng giải quyết chế độ, chính sách cho 30 TNXP theo Quyết định 40 của Chính phủ, Hội đã đẩy mạnh phong trào thi đua “Cựu TNXP sản xuất giỏi để thoát nghèo"; vận động hội viên đóng góp xây dựng quỹ “Nghĩa tình đồng đội”, đến nay, nhiều chi hội cấp xã, phường đã có từ 20-50 triệu đồng tiền quỹ; Hội cấp huyện có từ 80 triệu đồng trở lên, Tỉnh Hội có quỹ trên 100 triệu đồng, tạo điều kiện cho các hội viên có hoàn cảnh khó khăn vay vốn phát triển sản xuất. Hiện, có gần 100 hộ hội viên Hội Cựu TNXP làm kinh tế giỏi. Bên cạnh đó, Hội đã phối hợp với các cấp bộ đoàn, Hội CCB, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp tổ chức thăm hỏi, tặng quà các hộ gia đình cựu TNXP có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, gia đình chính sách, với tổng giá trị trên 100 triệu đồng.


Năm 2019, các cấp Hội TNXP tiếp tục đẩy mạnh công tác củng cố, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, toàn diện; thực hiện tốt chính sách của Đảng, Nhà nước, giải quyết cơ bản về chính sách đối với cán bộ, hội viên Cựu TNXP còn tồn đọng.  Phấn đấu 100% tổ chức Hội xây dựng quỹ “Nghĩa tình đồng đội” , đặc biệt là phong trào “Nuôi lợn nhựa” mỗi tổ chức Hội có từ 50 triệu đồng trở lên; 90% số hộ gia đình cựu TNXP đạt danh hiệu gia đình văn hóa.


Nhân dịp này, Trung ương Hội Cựu TNXP Việt Nam tặng Bằng khen cho 5 tập thể, 6 cá nhân; Hội Cựu TNXP tỉnh tặng Giấy khen cho 8 tập thể và 12 cá nhân có thành tích xuất sắc hoạt động và xây dựng Hội năm 2018, 4 tập thể và 6 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào “Nuôi lợn nhựa” xây dựng quỹ nghĩa tình đồng đội năm 2018. 


Tìm kiếm theo ngày