Hội Cựu chiến binh tỉnh: Triển khai nhiệm vụ năm 2020

Ngày 10 tháng 01 năm 2020

Ngày 10/1, Hội Cựu chiến binh tỉnh Sơn La tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh tỉnh Sơn La lần thứ 7, khóa VI, nhiệm kỳ 2017 – 2022, đánh giá kết quả công tác năm 2019, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2020.Hội nghị Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh tỉnh Sơn La lần thứ 7, khóa VI, nhiệm kỳ 2017 – 2022


Trong năm 2019, Hội CCB tỉnh đã tăng cường đoàn kết, tập hợp vận động các thế hệ CCB phát huy bản chất truyền thống “Bộ Đội Cụ Hồ”, góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương. Các cấp hội đã đẩy mạnh phong trào CCB giúp nhau giảm nghèo, phát triển kinh tế, Hội đã chủ động phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội cho gần 30.000 hội viên vay vốn, đến nay tổng dư nợ Hội CCB tỉnh đạt trên 974 tỷ đồng với gần 900 tổ vay vốn, tỷ lệ hội viên CCB khá và giàu đạt trên 67%, tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 9%. Năm 2019, Hội đã vận động triển khai xóa 23 nhà cho các hội viên CCB có hoàn cảnh khó khăn ở các huyện, thành phố. Phối hợp với các cơ quan, đoàn thể tổ chức 15 buổi tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho 450 lượt người, qua đó, nâng cao hiểu biết về pháp luật và ý thức tự giác chấp hành pháp luật trong cán bộ, hội viên Cựu chiến binh và nhân dân.


Năm 2020, Hội CCB tỉnh tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của tổ chức hội các cấp. Động viên CCB nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, giúp nhau làm kinh tế, cải thiện đời sống; phấn đấu mỗi năm giảm 3% tỉ lệ hội viên CCB nghèo. Đồng thời, tiếp tục rà soát các đối tượng theo Quyết định 22 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở; xóa nhà tạm, nhà dột nát cho gia đình hội viên CCB có hoàn cảnh khó khăn.Ký kết giao ước thi đua năm 2020 giữa Hội CCB các huyện, thành phố.


Tại Hội nghị, Ban Chấp hành Hội CCB tỉnh Sơn La đã tổ chức ký kết giao ước thi đua năm 2020 giữa Hội CCB các huyện, thành phố.

Tìm kiếm theo ngày